Udgivet den 30. marts 2019

Manden der fik Sønderjylland tilbage

Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, fortalte med Jes Fabricius Møller som interviewer ved middagstid lørdag (30.03.) i Øksnehallen levende om manden, der fik Sønderjylland tilbage. H. P. Hanssen købte en avis, der formidlede hans politik videre til læserne og som gav et overskud, der bidrog til at brødføde sin familie, hustru og10 børn.

 

--

I rækken af indlæg på fire scener i Øksnehallen i København blev der ved middagstid i dag lørdag (20.03.) også sat fokus på den tiden op til afstemningen i 1920 – med en fortælling om den mand, der mere end nogen anden kæmpede for de danske synspunkter i Berlin.

Hans Schultz Hansen, dr.phil., forskningsleder i Rigsarkivet, og forfatter til bogen ”De danske sønderjyders førstemand – H.P. Hanssen 1862-1914” understregede, at H. P. Hanssen som 17-årig i lighed med alle andre 17-årige i Tyskland dengang skulle beslutte, om de ville blive i landsdelen eller udvandre.

Mange udvandrede, enten til Danmark, USA eller andre lande. Det gjorde også H. P. Hassens større brødre. Men ikke H.P. Han forblev på Nørremølle, med udsigt til at drive gården videre, men også bevidst om, at han så skulle i tre års militærtjeneste og aflægge ed til den preussiske forfatning.

Som 17 årig beslutter han sig for sin livsbane, for som 17-årig skule alle unge beslutte, om de ville blive i landsdelen. Hvis de gjorde, så betød det, at de også skulle være klar til at aftjene tre års værnepligt i preussisk uniform, og aflægge ed til Preussen.

Den pris var H. P. Hanssen parat til at betale, fordi det var adgangsbillet til at kunne gøre noget for de danske sønderjyske landsmænd i Preussen.  

Vælgerforeningen for Nordslesvig tog han initiativ til og blev sekretær for, og det gjaldt om at samle danskerne politisk og mobilisere dem.

Han købte en avis, avisen Heimdal, i 1893, og det havde to betydninger.

Den ene var, at der kunne han komme til orde, og netop det kunne det godt knibe lidt for ham at komme i den øvrige sønderjyske presse, som var orienteret mod højre side i dansk indenrigspolitik. Det kom Heimdal ikke til.

Han kom frem med de politiske budskaber uden at skulle spørge nogen.

Den anden grund var, at han havde brug for penge til at få hverdagen for familien til at hænge sammen. Og det kunne nok være grund til. Han fik 10 børn sammen med sin hustru, og de ni overlevede.

-

Bogen om de danske sønderjyders førstemand er blandt de 11 udgivelser fra Historisk Samfund for Sønderjylland, som publikum i Øksnehallen kan købe i denne weekend på overgangen fra vinter- til sommertid.