Udgivet den 05. september 2021

Meget lykkedes for os trods coronaen

På årsmødet i Historisk Samfund lørdag den 4. september i Højer var bestyrelsensberetning selvsagt præget af corona-året 2020.


Som bekendt spændte coronaen ben for en række programindslag i anledningen af 100-året for Genforeningen. Men vores forening nåede alligevel, trods coronaen, at få gennemført en hel del af genforenings-aktiviteterne. Før nedlukningen den 13.
marts 2020 nåede vi således at gennemføre tre arrangementer i relation til genforeningsjubilæet.

Vi afviklede en foredragsaften om afstemningsplakater og -kamp i Toftlund, afstemningsfest på Folkehjem i samarbejde med andre foreninger og vores egen ”valgaften” på Sønderborg Slot.

Det var tre vellykkede arrangementer, hvor de to sidste opnåede maksimal tilslutning med henholdsvis 420 og 250 deltagere. Ved afstemningsfesten i Aabenraa var regionsrådsformand Stephanie Lose hovedtaler, mens Hans Schultz Hansen ridsede
begivenhederne i 1920 op, og Opera på Grænsen underholdt med udtog af operaen Grænsemageren om H.P. Hanssen. Ved valgaftenen i Sønderborg fungerede Kristian Pallesen som vært, mens Carsten Porskrog Rasmussen, René Rasmussen og
Merete Bo Thomsen agerede eksperter, der kommenterede afstemningsresultaterne i 1. og 2. zone.

I sædvanligt godt samarbejde med Idrætshøjskolen i Sønderborg medvirkede foreningen i uge 6 ved et fuldtegnet historiekursus om Genforeningen.

Vi nåede endelig på selve afstemningsdagen at få udgivet Hans Schultz Hansens bog: Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936. 

Den er andet og sidste bind i forfatterens H.P. Hanssen-biografi, hvis første bind udkom i 2018 under titlen De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1914. I den nye bog skildres rigsdagsmandens virke for sine sønderjyske landsmænd under Første Verdenskrig. Dernæst følges hans kamp for en rimelig løsning af grænsespørgsmålet i årene 1918-20. 

H.P. Hanssens grænsepolitik sejrede og lagde grunden til den senere udsoning mel-lem dansk- og tysksindede slesvigere, men det kostede ham dyrt. Han blev afskediget som minister for sønderjyske anliggender i den danske regering og måtte tåle tilsidesættelser, da Genforeningen skulle fejres i sommeren 1920. De første år af 1920’erne blev et antiklimaks for ham. 

Men han fik sin tid igen, da det tyske mindretal iværksatte en offensiv i midten af 1920’erne og især efter, at nazistiske spidser i Slesvig-Holsten krævede grænsen flyttet i 1933. Bogen blev ligesom den første udgivet i et godt samarbejde med Sprogforeningen.

Udgivelsen af Sønderjyske Årbøger og Sønderjysk Månedsskrift gennemførtes planmæssigt i 2020 – trods corona. Begge organer var også præget af genforeningsjubilæetmed en række artikler med relation til 1920.

Bestyrelsesberetningen kan i sin helhed ses her på hjemmesiden.