Udgivet den 27. november 2020

”Min mor græd af glæde, da hun så, hvor tyk jeg var blevet!”

Juleskibet Kong Haakon ankom ved juletid til Flensborg. Skibet var fyldt med mad og andre gode sager – og disse gode sager med mange kalorier var eftertragtede!

 

I anledning af det gode juleskib Kong Haakons ankomst den 23. december 1919 opførtes et tableau i Borgerforeningen i Flensborg i julen 1919. Skibet var fyldt med mad og andre gode sager til uddeling blandt trængende i Flensborg.

Billedet til højre viser et tableau, der skal forestille tre små drenge til venstre, der er underernærede, tynde og pjaltede drenge før fet erieophold i Danmark, mens de tre store, velnærede, velklædte til højre i billedet skal forestille de samme drenge efter ferieopholdet. Tableauet blev vist ved en fest til ære for arrangørerne af både ferieophold og juleskib.

At alle seks drenge dog i virkeligheden var sønner af ret velstillede danske ledere i Flensborg, er en helt anden sag. Men i mindre heldigt stillede kredse var nøden stor, og der var mange undernærede børn.

Den dystre baggrund for juleskibet var den store nød i Tyskland – og også blandt de dansksindede i Slesvig - efter Den store Krig.

I 1919 dannede nationale kredse i Danmark Komitéen for sønderjyske Børns Ferieophold. Nøden i navnlig byerne var stor, og tanken var at skaffe underernærede børn fra hele Syd- og Nordslesvig ophold i Danmark. Men der blev altså også sendt madgaver til jul.

Det er tankevækkende i en tid, hvor vi i den glade juletid i dag skal tænke på ikke at få for mange kalorier…..

Læs mere i museumsinspektør Rene Rasmussens artikel Juleskibet og feriebørnene i Sønderjysk Månedsskrift nr. 8, 2020, der fortæller mere om historien om sønderjyske/sydslesvigske børns ferieophold og det gode juleskib mv.