Udgivet den 30. juli 2019

Mindeord

Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, skriverdisse mindeord over Finn Clemmensen, Skærbæk, 27.9.1941 - 20.6.2019,tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjyllands Tønder kreds.

Tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjyllands Tønder kreds, Finn Clemmensen, Skærbæk, er afgået ved døden den 20. juni 2019. Finn ydede en stor indsats for vores forening. Han blev medlem af kredsbestyrelsen i Tønder i 1997. Allerede to år senere blev han næstformand, og i 2001 afløste han Peter Madsen som formand. Denne post bestred han helt indtil 2014, hvorefter Finn fortsatte som menigt medlem af kredsbestyrelsen indtil sin død.

Finn Clemmensen var flittig som bestyrelsesmedlem, og Tønder kreds var i hans tid vel kørende og havde et højt ambitionsniveau bl.a. med årlige flerdagesudflugter. Finn var en fornem repræsentant for foreningens folkelige, lokalhistoriske arbejde. Det viste sig også ved styrelsesmøderne, hvor Finn ofte mindede os om,at vore medlemstilbud ikke måtte blive for højtstuderede. Det var altid nemt at samarbejde med Finn; han var venlig og reel, og han veg ikke tilbage for at pege på problemer, men var også altid konstruktiv, når der skulle findes en løsning.

Finns hjerte bankede særlig varmt for søens folk og deres historie. Det var Finns gentagne påmindelser om ikke at glemme søfartens historie, der gav foreningen ideen om at udarbejde tobindsværket Sønderjysk Søfarts Historie, der udkommer næste år.

I Historisk Samfund vil vi mindes Finn med varme og taknemmelighed.