Udgivet den 01. oktober 2020

Ny bog: Diplomat i grænselandet

Tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, har nu skrevet sine erindringer. De udkommer i bogen med titlen Diplomat i grænselandet, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

 

Manuskriptet er fordelt på 16 kapitler og er en indholdsrig fortælling om forfatterens virke som dansk generalkonsul i Flensborg gennem 19 år.

Læseren følger i bogen hans nære kontakt med det danske mindretal, den politiske udvikling og de bilaterale kontakter til den slesvig-holstenske landsregering. Bestræbelserne på at virke til gavn for det nationale klima og den dansk-tyske mindretalsordning er et gennemgående tema.

Markering af nationale mindedage og nationale monumenter var noget af det sidste, man fandt sammen om i en dansk-tysk sammenhæng. Det beskrives, hvordan det skete – også med generalkonsulens bistand.

Det gjaldt Isteddagen år 2000, den såkaldte Oversømarch år 2004 til minde om slaget ved Sankelmark, Dannevirkes vej til at blive en del af Unescos verdensarv og Istedløvens tilbagevenden til Flensborg i 2011.

I de samme år blev der rokket ved to hjørnesten under den dansk-tyske mindretalsordning. Det var den økonomiske ligestilling på skoleområdet og undtagelsen for 5 %-spærrereglen ved landdagsvalg.

Disse begivenheder var forfatteren stærkt involveret i – og de endte godt. I bogen omtales endvidere kontakten med friserne og det tyske mindretal, flygtningesituationen i 2015, grænsekontrollen, infrastrukturen i delstaten, Femernforbindelsen og meget andet. 

Erindringerne afrundes med en omtale af det diplomatiske håndværk, samarbejdspartnere og afgangen i 2017 fra Flensborg, der blev mere usædvanlig, end man er vant til i udenrigstjenesten.

Erindringerne er en brik til grænselandets nyeste historie. Det gælder ikke mindst omtalen af det danske mindretal, de dansk-tyske relationer og den bilaterale forbindelse mellem Danmark og delstaten Slesvig-Holsten, hvor problemer med motorvej og bro over Kielerkanalen karakteriseres som en navlestreng for dansk eksport sydpå.

Bogen er på 420 sider. For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland koster den 148 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 248 kr.