Udgivet den 17. juni 2020

Ny bog er på vej

“Zeppelinbasen i Tønder” er titlen på en spændende bog, der medio august udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.


Bogen er først klar til levering fra medio august og vil blive udførligt omtalt på vores hjemmeside og i det indstik, der følger med det juli-nummeret af Sønderjysk Månedsskrift. Bogen kan allerede nu bestilles i hjemmesidens Butik.

Få kilometer nord for Tønder ligger stadig resterne af en stor tysk luftskibsbase fra Første Verdenskrig. Basen blev
taget i brug i februar 1915 og ophørte med at være operativ efter et spektakulært britisk luftangreb i juli 1918, hvor begge basens luftskibe gik til grunde.

Bogen er rigt illustreret og rummer masser af nyt og hidtil upubliceret originalt kilde- og billedmateriale. Forfatter er ingeniør og historiker Mogens Jensen.

Medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland kan købe bogen for 98 kr. I boghandlen er prisen 168 kr.