Udgivet den 14. oktober 2019

Ny bog om det tidligste Aabenraa

”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

 

Engang i årene 1234-41 gav kong Valdemar II Sejr nogle danske købmænd ret til at have et begrænset selvstyre i en ny købstad Opneraa, nutidens Aabenraa. Det var en lille by, der lå ved siden af kongens borg og en lille kirke. Senere kom en stor Sct. Nicolai kirke til oppe på bakken uden for byen.

Bogen fortæller om menneskenes liv i byen frem til slutningen af 1300-tallet. Forfatteren har ikke villet skrive en generel middelalderhistorie, men sætte de skrevne kilder om byen, de arkæologiske fund og kulturspor ind i en bredere sammenhæng. Bogen handler om dagligliv i det tidligste Aabenraa, - det katolske trosliv, rådmænd og kongelig foged, det gammeldanske sprog, handel med nordtyske købmænd, retskonflikter, agerbrug, politisk historie, spedalskhed og meget mere.

Jørgen Witte, født 1946, er historiker (mag. art.) fra Aarhus universitet 1973. Han var arkivar ved Landsarkivet i Aabenraa 1973-89 og derpå borgmester i Aabenraa 1990-2001. Han har især skrevet om sønderjysk historie i det 19. og 20. århundrede, men også om Aabenraas middelalder og i øvrigt den sjællandske herregård Rosendals historie.

Bogen er på 113 sider. For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er prisen 118 kr. For ikke-medlemmer 188 kr