Udgivet den 02. september 2019

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19

Folkeuniversitetet i Sønderborg sætter i dette efterår fokus på Sønderjylland i årene 1918-19, der var stærkt præget af forberedelserne til Genforeningen i 1920. Det sker med tre foredrag. FOTO: Tilhørerskaren ved det berømte møde på Folkehjem i Aabenraa den 17. november 1918, hvor rigsdagsmand H.P. Hanssen bekendtgjorde, at vejen for Sønderjyllands genforening med Danmark lå åben. Museum Sønderjylland – ISL.

--

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19 

Onsdag den 25. september fortæller formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland,forskningsleder Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet, om H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918. Så snart H.P. Hanssen fik underretning om det forestående tyske nederlag, gik han i aktion for at få det slesvigske grænsespørgsmål sat på den internationale dagsorden. Det lykkedes ham at forene de danske sønderjyders politiske repræsentanter bag Aabenraa-resolutionen af 17. november 1918, der krævede en grænse draget i henhold til folkenes selvbestemmelsesret.

Onsdag den 2. oktober fortsætter fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen foredragsrækken med at se på det slesvigske spørgsmål på Fredskonferencen og i Versaillesfreden januar-juni 1919. Fredskonferencen mødtes i Paris i januar 1919. Den håndterede blandt andet det slesvigske spørgsmål på grundlag af den danske regerings henvendelse, men samtidig udførte Dannevirkebevægelsens et lobbyarbejde for en sydligere grænse. 

Onsdag den 9. oktober slutter fhv. afdelingsleder Lars N. Henningsen af med at fortælle om den sønderjyske dagligdag mellem Våbenstilstand og Genforening 1918-19. Det var revolutionstider med økonomisk nød. Varemangel og rationeringer prægede dagligdagen, lån skulle lægges om, og der var frit spil for spekulanter. Folk gik i demonstration. Men samtidig blev Kongeågrænsen åbnet, der kom demokratiske valg, og nordfra strømmede hjælpen til.

Foredragene finder sted kl. 16-17.45 i den røde boks på Alsion.

Tilmelding via Folkeuniversitets hjemmeside  ved et klik her