Udgivet den 04. april 2023

Rettelse til månedsskriftets indstik april 2023

I Månedsskriftets Indstik, som fordeles til medlemmerne fra i dag den 2. april, er der en beklagelig fejl. Der står, at Carl Holst er udtrådt af bestyrelsen i Haderslev Kreds. Det er ikke korrekt. Carl Holst var ikke på valg og er fortsat med i bestyrelsen. Det er også Gert Karkov, der blev nyvalgt til bestyrelsen. Sven-Erik Ravn og Gunnar Fink blev genvalgt, og Kirstine Lauridsen er fortsat med i bestyrelsen.Redaktionen af Indstik undskylder fejlen.