Udgivet den 16. april 2020

Sange skaber fællesskab i 2020 – Mon revolutionsudgave af Den blaa Sangbog også gjorde det for 100 år siden ved genforeningen?

Sangens betydning for danskheden i tyskertiden var som led i den sproglige og kulturelle kamp stor. De danske nordslesvigeres foretrukne sangbog var Den blaa Sangbog, som udkom første gang i 1867.

 

Sangbogen var den meget moderne og blev løbende blev opdateret med de nyeste og mest aktuelle sange, som blev skrevet både i Sønderjylland og nord for Kongeåen. Nye sange som f.eks. Det haver så nyligen regnet, skrevet af Johan Ottosen i 1890, kom allerede med i 5. udgave i 1891. Sangbogen afspejlede det repertoirebehov, der var blandt de dansksindede sønderjyder, efterhånden som de tog den voksende sangtradition til sig i slutningen af 1800-tallet.

Det skriver museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen om i artiklen Den bl.a. Sangbog, de forbudte sange og sangsituationen i Sønderjylland i genforeningstiden i Sønderjysk Månedsskrift nr. 3 i 2020.

Det gode spørgsmål her 100 år efter er: Blev der sunget ved genforeningen med revolutionsudgaven af Den blaa Sangbog?

Den hed revolutionsudgave - ikke fordi indholdet var blevet voldsomt revolutionerende - men fordi tidens mangelsituation gjorde, at det næsten var umuligt at fremskaffe ordentligt papir. 

Vi ved faktisk ikke meget om brugen af sange i genforeningstiden Som forfatteren skriver:

”Der er desværre ikke efterladt mange underretninger om, i hvor høj grad man sang efter DBS i selve afstemnings- og genforeningstiden. Selvfølgelig har sønderjyderne genoptaget skikken med at tage DBS med til møder og fester, men der var det praktiske problem, at de mange tilrejsende jo ikke havde denne sangbog, og det førte til, at man måtte supplere med en række små og større sanghæfter, udgivet både lokalt i Sønderjylland og af velmenende organisationer i Danmark”.

Læs mere i april-nummeret af Sønderjysk Tidsskrift om Den blaa Sangbog, de forbudte sange før genforeningen og sangsitautionen i Sønderjylland i genforeningstiden og i årene derefter.

Gad vide, om nogle om 100 år vil skrive om virtuel fællessang midt i en coronatid i 2020?