Udgivet den 17. oktober 2019

Selskab gjorde Genforeningen synlig

Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

 

I tiden, der gik forud, var der plantet væsentlig mere skov i Vestjylland end i det vestlige Sønderjylland. Det ville man ændre på, og det skulle det ny selskab spille en vigtig rolle i. Selskabet kom dermed til at bidrage til at gøre Genforeningen til noget, der også kunne ses i landskabet.

I anledning af 100 års jubilæet har Plantningsselskabet Sønderjylland udgivet bogen Fra plantning til plantager. Forfatter er Carsten Porskrog Rasmussen, Museet på Sønderborg Slot.

Plantningsselskabet har forandret sig over de 100 år, men uanset alt andet har det som en central opgave fastholdt at anlægge og drive skov i Sønderjylland, og i dag er Plantningsselskabet Sønderjylland blevet landsdelens største private skovejer.

Bogen på 160 sider beretter om selskabets historie under skiftende vilkår og om nogle af de personer og ideer, der har båret det.

Den kan købes hos Historisk Samfund for Sønderjylland. Prisen er 200 kr. for både medlemmer og ikke-medlemmer.