Udgivet den 30. januar 2020

Sønderjysk Månedsskrift nr. 1 i 2020

Læs om måling af matrikler i tyskertiden, apotekeren Rafalski i Skærbæk og hans skurkestreger og de fire Mærsk-gårde i Ballum-marsken

Sønderjysk Månedsskrift fejrer i år genforeningsjubilæet ved at bringe (mindst) én artikel om emnet i hver af årets otte numre, og i årets første nummer skriver Erik C. Toft fra Skærbæk om, hvordan man i årene under tysk styre udførte de nye opmålinger af matrikler, så der kunne indkræves retfærdige grundskatter. Efter Genforeningen i 1920 stod man med et prøjsisk matrikelvæsen, der var det danske overlegent. Ved Genforeningen valgte så godt som alle tyske tjenestemænd at fortsætte i dansk tjeneste, og den prøjsiske løsning blev videreført i Sønderjylland helt frem til 1991.

Jørgen Larsen fra Odense, skriver en levende artikel om apotekeren Rafalski i Skærbæk og hans skurkestreger både som apoteker og senere som tysk amtsforstander i Rødding. Han blev fratager sit hver og forvist fra sin bopæl i Rødding af Den internationale Kommission (CIS), der stod for afstemningerne i februar og marts 1920 og som varetog administrationen i afstemningszonerne for perioden 10. januar - 15. juni 1920 og indsatte en konstitueret dansk amtsforstander.

Andreas Jacobsen, Hellerup, fortsætter sin artikelserie om Mærsk-slægternes forbindelser tilbage til de fire Mærsk-gårde i den nordlige del af Ballum-marsken. I artiklen behandles udvalgte karakteristiske kulturhistoriske temaer mere eller mindre summarisk med udgangspunkt i forholdene ved de fire Mærsk-gårde – og påstanden om, at en bondegård er et af den danske kulturhistories vigtigste elementer. Tidligere prøvede gårdforskerne af nationale grunde at trække skarpe skel mellem dansk og tysk byggeskik. Men i virkeligheden er billedet mere broget.

Årets første månedsskrift byder også på tre boganmeldelser. Anker Thygesen skriver om bogen CARL Prisen for et liv i politik og om 100 års firmahistorie i Carsten Porskrog Rasmussens bog Hurtig Præcis Transport. H.P. Therkelsen 1918-2018. Den tredje bogomtale leverer Britta Bargfeldt om Jacob Clausens bog Højt til Himlen - et folkeligt teaterprojekt. Titlen dækker over et lokalt teaterprojekt, der med års mellemrum siden 1999 har udfoldet sig i det vestlige Sønderjylland.

Museum Sønderjyllands største satsning siden 1970’erne 100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen på Sønderborg Slot er omtalt og giver indtryk af en rigdom af originale genstande fra kendte og ukendte sønderjyder og digitale og interaktive formidlingsformer. Du kan opleve en film på tre vægge omkring dig, som fortæller om de dramatiske år i skyggen af nazismen, og du kan spille Fang en smugler, Taj en kach, og du kan være med til at sætte dit præg på udstillingen med den nye interaktive tweetvæg.

Og tilbage til Genforeningen. Museumsinspektør Mariann Kristensen fortæller om vejr og stemning på afstemningsdagen den 10. februar. Det stormede og regnede og gjorde det meget svært at fotografere. Der eksisterer dog fotografier fra tiden, blandt andet en postkortserie fra Svenstrup på Als, hvor det må have været muligt, eventuelt under et ophold i dagens endeløse regn, at foretage fotografiske optagelser af et af dagens helt store højdepunkter, hvor Dannebrog atter blev hejst på den store flagstang foran byens skole. Vejret var dog ingen hindring for, at befolkningen fandt vej til afstemningslokalerne. Over 91 procent stemte, og 74,2 procent stemte dansk.

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.