Udgivet den 14. marts 2022

Sønderjyske Årbøger 2021 får fine ord med på vejen i anmeldelse

Per Ole Schovsbo giver Sønderjyske Årbøger 2021 fine ord med på vejen i sin anmeldelse på Historie-Online.dk:


"Sønderjyske Årbøger 2021 indeholder en række velskrevne og veldokumenterede artikler af høj kvalitet skrevet med få undtagelser af professionelle fagfolk”.

Der er roser til arkæolog Henning Nielsen, der i sin artikel fortæller om inddæmningen i slutningen af 1500-tallet af tre åbne fjorde til ferskvandssøer med henblik på opdræt og fiskeri af ferskvandsfisk:

”Det er virkeligt en velskrevet og veldokumenteret artikel, der leder hen på tidlige afvandingsprojekter langs kysterne med brug af tidevandsluser og på herregårdenes ferskvandsfiskeri i indsøer, vandløb, afvandingskanaler, voldgrave og karpedamme”.

Anmelderen finder også, at Steffen Lind Christensen, Aalborg Universitetsbibliotek, bidrager med en spændende artikel om dansksindede nordslesvigere, der som tyske statsborgere deltog i 1. verdenskrig som tyske soldater.

Læs hele anmeldelsen her

Sønderjyske Årbøger 2021 udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland. 320 sider illustreret, 25 kr. for medlemmer og 225 kr. for ikke medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.