Udgivet den 08. december 2022

Sønderjyske Årbøger 2022 - Sans for sønderjysk historie

272 sider om begivenheder og oplevelser i grænselandet

 

Historisk Samfund for Sønderjylland har i 100 år udbredt kendskabet til sønderjysk historie med foredrag, events og ikke mindst bøger. Og senest har foreningen tilføjet sit navn med sloganet ”sans for sønderjysk historie”.

Det slogan lever man op til med en ny bog Sønderjyske Årbøger 2022.

Historie-interesserede behøver nemlig kun denne ene bog for at for at få et godt indblik i, hvad de fleste sønderjyske historiske aktører og andre med sans for den sønderjyske historie har præsteret i 2021-22.

15 bøger om den sønderjyske historie bliver anmeldt. 30 sider præsenterer museer, arkiver og andre med de initiativer, de er dykket ned i den sønderjysk historie. Et længere afsnit giver et indblik i, hvad der er sket på den historiske arbejdsmark i Sønderjylland i 2021 – og endelig er der en artikel om den rolle, Historisk Samfund for Sønderjylland har spillet i rollen som formidler af den sønderjyske historie.

2022-udgavens bærende nyheder findes i syv artikler, der i kraft af et stort kildemateriale går et spadestik dybere med ny viden om konkrete hændelser.

Årbogens første artikel er skrevet af formidlerne ved Dybbøl Banke, Ditte Kock og Jens Jacob Refshauge Beck, der undersøger hvorvidt den civile befolkning på Als var ramt af overdødelighed i krigsåret 1864, især som følge af sygdomme, som krigen førte med sig.

Den anden artikel i bogen er fra museumsinspektør i Museum Sønderjylland, Elsemarie Dam-Jensens hånd og handler om hollandske fliser på væggene i Rømøs ældre huse. Artiklen placerer handlen med disse fliser i det samlede handelssamkvem mellem Danmark og Holland.

Den tredje artikel i årbogen er skrevet af Anne Marie Ludvigsen, (tidl. Overgaard) Museum Sønderjylland, der fortæller om de enorme forandringer, afvandingen af Tøndermarsken og Gotteskoog førte med sig i perioden 1927-32, samt hvad dette betød for den lokale befolkning, der havde vænnet sig til at leve af og med vand.

Som nummer fire følger en artikel af chefen for forskningsenheden ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, Mogens R. Nissen. Artiklen handler om den sydslesvigske journalist Jakob Kronika, der efter 1945 måtte forsvare sig mod britiske anklager om at have været spion for det nazistiske styre.

Den femte artikel i årbogen er en kildeudgivelse, fremdraget og kommenteret af museumsinspektør i Museum Sønderjylland René Rasmussen. Det drejer sig om John Nis Lorenzens erindringer om tiden som feltlæge under 1. verdenskrig.

Historisk Samfund for Sønderjylland 100-års jubilæum i år skal naturligvis også markeres i årbogen 2022. Forfatterne bag nyudgivelsen Sans for Sønderjyllands Historie, er henholdsvis tidligere og nuværende formand for foreningen, Lars N. Henningsen og Hans Schultz Hansen. De sammenfatter i deres artikel fortællingen om foreningens virke igennem de mange år. Artiklen er bogens sjette.

I årbogens sidste artikel har SSW-politikeren Anke Spoorendonk skrevet sine erindringer om dagene efter landdagsvalget i 2005, hvor mindretalspartiet blev tungen på vægtskålen og siden parlamentarisk grundlag for den efterfølgende regering.

Alle ca. 2.000 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland får Sønderjyske Årbøger 2022 tilsendt gratis. Andre kan bestille bogen hos boghandlerne til 270 kroner. Nye medlemmer i foreningen, indmeldt før nytår, får som et jubilæumsgave to bøger gratis – Sønderjyske Årbøger 2022 og Sans for Sønderjyllands Historie.

---------------
Foto forside:

Fra præsentationen den 7. december 2022 på Folkehjem i Aabenraa af Sønderjyske Årbøger 2022. Fra venstre Hans Schultz Hansen, Jens Jacob Refshauge Beck, Ditte Kock, Mogens Rostgaard Nissen, Elsemarie Dam-Jensen og Mads Mikkel Tørsleff. Foto: Finn Bach.

Foto på denne side: 

Ditte Bock og Jens Jacob Refshauge Beck har undersøgt, om den civile befolkning på Als var ramt af overdødelighed i krigsåret 1864. Foto: Finn Bach