Udgivet den 14. maj 2019

To nye bøger kan købes

Historisk Samfund for Sønderjylland har fået mulighed for at tilbyde to nye bøger om to markante personligheder, der talte den danske sag: Karl Otto Meyer og Gustav Johannsen

 

Mogens Rostgaard Nissen har skrevet bogen Karl Otto Meyer: Politiker, publicist, polemiker.

Klaus Tolstrup Petersen har skrevet bogen Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland.

Begge forfattere er ansat ved Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg og medlemmer af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland.

Mogens Rostgaard Nissen

Karl Otto Meyer: Politiker, publicist, polemiker

Karl Otto Meyer (1928-2016) var ikke blot en væsentlig del af historien om det danske mindretal i Sydslesvig. Han skrev historien selv. Gennem fire årtier var han mindretallets klare politiske leder. Indadtil som indpiskeren med markante holdninger til, hvad det vil sige at være mindretal, og hvilke krav man må stille til de mennesker, der tilhører mindretallet. Udadtil som fighteren, der aldrig undlod at kræve mindretallets ligeret, og som en skarp kritiker af det vesttyske samfund. Og over for de danske politikere og den danske offentlighed var han den klare stemme, der igen og igen mindede om mindretallets forhold.

Fra 1963 fik han som chefredaktør ved Flensborg Avis en talerstol for mindretallets sag, og han var ikke bange for hverken stærke standpunkter eller en ophedet debat. Specielt i sine lederartikler formåede Karl Otto Meyer at spidse sine holdninger til, og bogen behandler indgående nogle af de diskussioner og den kritik, som de gav anledning til.

Bogen følger Karl Otto Meyer fra barndommens Flensborg over flugten fra tysk militærtjeneste, seminarietiden i Skaarup, den politiske vækkelse og vejen fra lærerjobbet over i journalistik og politik. Med baggrund i et omfattende kildemateriale, der ikke er blevet udnyttet før, tegner bogen et anerkendende og kritisk portræt af en stor politiker, publicist og polemiker.

Klaus Tolstrup Petersen

Gustav Johannsen - og moderniseringen af danskheden i Sønderjylland

Biografi om den danske grænselandspolitiker Gustav Johannsen (1840-1901), som sætter fokus på danskhedens udvikling i Sønderjylland i tiden efter 1864.

Som sønderjydernes folkevalgte repræsentant i både Rigs- og Landdagen i Berlin var Gustav Johannsen frontfiguren og en af de største personligheder i sønderjysk politik i de sidste årtier af 1800-tallet. I en turbulent tid præget af de tyske myndigheders undertrykkelse, af interne stridigheder i den danske bevægelse og af nye politiske og litterære strømningers indtog i Sønderjylland, lagde han grunden til den politiske linje, som blev videreført af de dansksindede sønderjyder frem til genforeningen i 1920.

I biografien afsløres en række hidtil ukendte sider af Gustav Johannsens rolle og betydning i den danske bevægelse i perioden 1881-1901.

Begge bøger kan købes her i hjemmesidens Butik.