Udgivet den 25. februar 2020

Tre dage om Sønderjylland – i København

Besøg Historisk Samfund på Historiske Dage 2020 i Øksnehallen 21. - 22. marts - Spændende foredrag og bøger


Fredag den 20. marts kl. 13.15 holder Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, foredrag i Rigsarkivet, Tøjhusgade 1 i København. Selvfølgelig med fokus på Sønderjyllands genforening med Danmark for 100 år siden.

”Genforeningen - fest, forløb og følger” er foredragets titel, og du kommer til at høre om de store begivenheder fra genrejsningen af grænsespørgsmålet i efteråret 1918
over fredskonferencen i foråret 1919 til afstemningerne i februar og marts 1920 og videre til festerne i sommeren 1920 og perspektiverne videre frem. Der er gratis adgang.
Tilmelding til Rigsarkivet via https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arrangementer/.

De to næste dage, lørdag og søndag den 20.-21. marts, kan du møde Historisk Samfund ved Historiske Dage i Øksnehallen på Halmtorvet.

Sønderjyllands historie og ikke mindst Genforeningen er adskillige gange på programmet  ved de talrige foredrag de to dage. Blandt foredragsholderne er afdelingschef Axel Johnsen og museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fra Museum Sønderjylland, Hans Schultz Hansen og generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening.

Har du tid og lyst til gode oplevelser, så besøg os i Øksnehallen. Køber du vores bøger på standen, sparer du portoen. Se hele programmet på www.historiskedage.dk