Udgivet den 06. oktober 2020

Vellykket årsmøde

Med næsten et halvt års corona-relateret forsinkelse blev årsmøde 2020 i HistoriskSamfund for Sønderjylland den 3. oktober holdt på Folkehjem i Aabenraa.

 

Beretning og regnskab for 2019 blev godkendt. Endvidere tiltrådte de godt 50 fremmødte medlemmer en foreslået vedtægtsændring, hvorefter Historisk Samfund nu opererer med en bestyrelse – valgt af og blandt styrelsens medlemmer.

Til styrelsen var der på årsmødet nyvalg af Lisette Juhl Hansen og genvalg af Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Kristian Pallesen, Hans Schultz Hansen, Lars N. Henningsen, Arne Jørgensen og Mogens Asmund. Endvidere er den nyvalgte formand for Haderslev-kredsen, Sven-Erik Ravn, indtrådt i styrelsen, der nu har 23 medlemmer. Heraf er 18 valgt på årsmøderne, mens de sidste fem som formænd for kredsudvalgene er fødte styrelsesmedlemmer.

Efter årsmødet konstituerede styrelsen sig med Hans Schultz Hansen (formand), Lars N. Henningsen (næstformand), Arne Jørgensen (kasserer) og Mogens Asmund (sekretær), der som bestyrelse forestår samfundets daglige drift.

Der er på generalforsamlinger i kredsene sket nyvalg af Sven-Erik Ravn, Gunnar Fink og Inge Rogat Møller (Haderslev), Henry Bohm (Sydslesvig) og Jan Wittrup (Aabenraa).

Den endelige beretning, årsregnskabet og de nye vedtægter samt oversigt over bemandingen af samfundets ledelsesorganer kan findes på hjemmesiden – www.hssdj.dk/foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meget lykkes, trods corona

På årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland på Folkehjem i Aabenraa blev der bl.a. bebudet en ny bogudgivelse – af tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen

På en liste over, hvad coronaen har spændt ben for og hvad der er lykkedes i år, er der heldigvis en del aktiviteter, der er gennemført. Det understregede formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland, Hans Schultz Hansen, på årsmødet på Folkehjem lørdag eftermiddag.

- Vi fik den store afstemningsfest den 10. februar med, men måtte derefter aflyse/udskyde en række arrangementer med tilknytning til genforeningsjubilæet og andre foredragsmøder. Til gengæld er vores udgivelse af bøger, månedsskrifter og årbog forløbet planmæssigt. På bogfronten drejer det sig om ”Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936”, festskriftet ”Over grænser”, ”Zeppelinbasen ved Tønder” og den kommende ”Diplomat i grænselandet”. I 2021 vil vi bl.a. kunne udgive storværket ”Sønderjysk Søfarts Historie”.

- Grænselandets museer og Historisk Samfund for Sønderjylland har i flere år haft stor gennemslagskraft ved Historiske Dage i København. Arrangementet blev aflyst i år, i 100-året for Genforeningen. Dermed gik vi glip af en god lejlighed til at fremme forståelsen i hovedstaden for den sønderjyske historie, og Historiske Dage genoptages næppe før 2022. Desværre, bemærkede Hans Schultz Hansen.

Men alt i alt er foreningen i god gænge. Medlemstallet ligger stabilt omkring 2000, og økonomien er solid.  Vi arbejder meget på at styrke kommunikationen til og med vores medlemmer i en kombination af papir og elektronik. – Men der vil i en forening med vores struktur længe endnu være tale om et både-og, forsikrede formanden.

I tilknytning til årsmødet holdt dr. phil. Henrik Becker-Christensen foredrag om sit virke som dansk generalkonsul i Flensborg. Hermed løftede han sløret for noget af indholdet i erindringsbogen ”Diplomat i grænselandet”, der med Historisk Samfund for Sønderjylland som udgiver kommer på gaden i slutningen af oktober. Bogen er på ca. 420 sider og vil koste 248 kr. – for medlemmer 148 kr. 

Valg

På Historisk Samfund for Sønderjyllands årsmøde i går i Aabenraa valgte de fremmødte otte kandidater til foreningens styrelse. Nyvalgt blev museumsinspektør Lisette Juhl Hansen, Flensborg mens der var genvalg til Finn Bach, Aabenraa, Elsemarie Dam-Jensen, Løgumkloster, Kristian Pallesen, Broager, Hans Schultz Hansen, Bolderslev, Lars N. Henningsen, Aabenraa, Arne Jørgensen, Tønder, og Mogens Asmund, Aabenraa. Styrelsen valgte de fire sidstnævnte til foreningens bestyrelse. Dette i medfør af en på årsmødet vedtaget vedtægtsændring. Der var endelig genvalg af Olaf Krag og Jørn Andersen, begge Aabenraa, som revisorer.