Udgivet den 26. marts 2019

Vi er igen med på Historiske Dage den 30.-31. marts 2019

Besøg Historisk Samfunds stand når Historiske Dage afvikles i Øksnehallen i København weekenden 30.-31. marts, Vi har mange gode tilbud.

 

Når Historiske Dage afvikles i Øksnehallen i København weekenden 30.-31. marts, er Historisk Samfund for Sønderjylland igen med på den sønderjyske stand. De andre deltagere er Museum Sønderjylland, Historie Haderslev og Studie- og Forskningsafdelingen/Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Besøger du historiefestivalen, så kig forbi. Vi har mange gode tilbud.

Historiske Dage har også et stort antal foredrag over de to dage på fire scener, og her er Sønderjylland også repræsenteret.

 

Manden der fik Sønderjylland er tilbage

”Manden der fik Sønderjylland er tilbage” er titlen på en halv time med Historisk Samfunds formand, Rigsarkivets forskningsleder Hans Schultz Hansen, i en samtale med historiker Jes Fabricius Møller.

Som 17-årig besluttede Hans Peter Hanssen i 1879, at han ville blive i Sønderjylland (der lå i Preussen) og arbejde politisk til gavn for sine dansksindede sønderjyske landsmænd. Det gjorde han i de følgende årtier som organisator, fornyer og parlamentariker.

– I 1920 var det hans fortjeneste, at det slesvigske grænsespørgsmål blev genrejst og løst på et demokratisk grundlag gennem en folkeafstemning, siger Hans Schultz Hansen og fortsætter: - Trods modstand og ydmygelser fra kredse, som ønskede en sydligere grænse, fastholdt H. P. Hanssen sit program og banede dermed vejen for den senere løsning af de nationale mindretalsproblemer og nutidens fredelige forhold mellem dansk og tysk.

Faktaboks
Hans Schultz Hansen er forfatter til bogen ”De dansksindede sønderjyders førstemand – H. P. Hanssen 1862-1914”, der udkom i november og er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Den kan bestilles ved at klikke på hjemmesidens Butik.  

 

Gemt, sprægt og glemt

Museumsinspektørerne Tenna Kristensen og René Rasmussen fra Museum Sønderjylland er på scenen med titlen ”Gemt og glemt”, hvor de forsøger at tegne et billede af sporene efter Første Verdenskrig i Sønderjylland.

Flere steder førte krigen til omfattende anlægsarbejder, faktisk nogle af de største af sin art i Europa, som oveni købet også er nogle af de bedst bevarede. Det gælder f.eks. Sikringsstilling Nord tværs hen over Sønderjylland og luftskibsbasen ved Tønder, som indtil fornylig næsten var blevet glemt.

– Krigen berørte mange sider af tilværelsen. Af de omring 35.000 indkaldte fra Sønderjylland mistede ca. 5270 livet, og endnu flere kom hjem med skader på sjæl og legeme. Det har sat sig spor hos mange sønderjyske familier helt til i dag, og hvert af Sønderjyllands 128 sogne har i dag et eller flere mindesmærker over de faldne, siger Tenna Kristensen.

 

Grænsedebat

Afdelingsleder Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, er på scenen søndag. Hans indlæg har titlen ”Hvor går grænsen? 100 års grænsedebat i Danmark”. Moderator er Marie de Fine Licht. 

Om lørdagen er et af emnerne ”Genforeningen var ikke for alle”. Her er det formanden for det tyske mindretal i Sønderjylland, Hinrich Jürgensen, og generalsekretær Jens A. Christiansen fra det danske mindretal i Sydslesvig, der fortæller. Moderator er Jes Fabricius Møller.

Se mere om Historiske Dage og det store program på www.historiskedage.dk