Manuskripter og redaktion

Manuskripter indsendes til et eller flere af medlemmerne fra redaktionsgruppen.

Sønderjyske Årbøger optager artikler, der giver ny viden om Sønderjyllands og hertugdømmernes historie, skrevet af såvel lægfolk som professionelle historikere. Den typiske artikel har et omfang på 20-25 sider, men kortere eller længere artikler modtages også gerne. Afgørende er det, at artiklens tema er behandlet grundigt, men uden unødvendige ekskurser. Samtidigt skal artiklerne opfylde de almindelige krav til en videnskabelig fremstilling med et klart formuleret forskningsspørgsmål og en beskrivelse af den benyttede metode, de anvendte kilder samt den eksisterende forskning. I forlængelse af selve undersøgelsen afsluttes med en konklusion, der besvarer forskningsspørgsmålet, alt sammen i et letforståeligt sprog, henvendt til den almindeligt interesserede læser. 

Indkomne artikelforslag bliver efter et indledende redaktionelt gennemsyn sendt til fagfællebedømmelse (peer review), der afgør, om artiklen egner sig til udgivelse. Herefter indledes den egentlige redaktionelle proces, hvor det blandt andet sikres, at artiklen overholder de formelle krav.

De nærmere retningslinjer fremgår af forfattervejledningen, som kan hentes her.

Manuskripter indsendes til et eller flere medlemmer af redaktionen: