Butik

Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens

Dronning Margrethe indledte kampen – Erik af Pommern tabte den

En ny bog om tabet af Sønderjylland til de holstenske grever i 1400-tallet har netop set dagens lys. Den er den største analyse af striden for at genvinde Sønderjylland i 1404-1448, som Dronning Margrethe åbnede og som Erik af Pommern tabte. Striden sluttede med, at den holstenske greve og slesvigske hertug Adolf i 1448 stod som situationens herre.

Bogen ”Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448” er skrevet af Markus Hedemann. Han er Det danske Sprog- og Litteraturselskabs ledende redaktør ved projektet Diplomatarium Danicum – udgivelsen af samtlige danske breve fra middelalderen. Bogen er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Forfatteren beskriver, hvordan den danske konge Erik af Pommern havde som det vigtigste projekt i sit liv at vinde Sønderjylland tilbage fra de holstenske grever.

Kampen blev udkæmpet med diplomati, retssager og militær magt. Det hele var forgæves. Erik tabte kampen om Sønderjylland, og det blev også begyndelsen til enden på den ekspansive kongemagt, som var hans politiske arv fra dronning Margrethe og Valdemar Atterdag. Sønderjyllands eller Slesvigs status som hertugdømme blev fastslået på en måde, der rakte århundreder frem.

Central er også en analyse af de store retssager og kongens diplomati. Undervejs udfoldede kongen og hans modparter store ideologiske fortællinger om Slesvig, som peger frem mod senere tider.

Bogen er på 351 sider og indbundet.

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte