Butik

Sønderjysk søfarts historie - 2 bind - Sælges kun samlet

Historisk Samfund for Sønderjyllands hovedværk om Sønderjysk søfarts historie, rigt illustreret.

Forfatterne behandler hele det historiske Sønderjylland mellem Kongeåen og Ejderen fra de ældste tider til i dag.

Tobindsværket bygger såvel på den eksisterende viden som på nye grundlæggende studier og afdækker, hvordan søfart var et traditionelt vigtigt erhverv i Sønderjylland og i sin storhedstid rummede fremgangsrige maritime miljøer, avanceret skibsbygningsteknik og maritime netværk, hvis tråde rakte ud til selv de fjerneste steder på kloden.

Søfarende fra landsdelen har søgt deres lykke og udkomme i den store verden, enten som kaptajner, styrmænd eller menige matroser. Søfarten prægede især kysterne, fra Marstal i øst over Sønderborg, fjordegnen og Aabenraa med Løjt Land videre til Højer og Rømø på vestkysten - og tilsvarende i Sydslesvig.

Søfartsmuseer i Aabenraa, Flensborg, Husum og Marstal og bevarede anlæg som skibsværftet på Kalvø, museumshavnen i Flensborg og Ejderkanalen vidner stadig om en maritim storhedstid i 1700- og 1800-tallet. Men også i århundrederne forud og efter byder sønderjysk søfart på interessante historier, rækkende fra oldtidens både fra Hjortspring og Nydam til 1900-tallets coasterfart.

Gennemgående spillede søfarten en større rolle for Sønderjylland end for naboregionerne, Danmark i nord og Holsten i syd.

Langfarten var til skiftende tider præget af forbindelserne først og fremmest til København og Hamborg. Den sønderjyske søfarts succes var derfor afhængig af, at områdets redere og kaptajner var i stand til at orientere sig i forhold til metropolernes skiftende succes. Som Sønderjyllands blomstrende søfart i lange perioder vidner om, lykkedes det ofte. Og Sønderjyllands maritime arv bliver der keret om - lige fra Vadehavets udnævnelse til Verdensarv af UNESCO til østkystbyernes bestræbelser på at udvikle og formidle de historiske havnemiljøer.

Fakta

Sønderjysk søfarts historie udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland og med tilskud fra BHJ-Fonden, Lauritz og Augusta Dahls Mindelegat, Michael Jebsen Fonden og P.J. Schmidt Fonden.

Forfatterne er eksperter i søfartshistorie fra arkiver, museer og universiteter: Flemming Rieck (oldtiden), Bjørn Poulsen (vikingetid og middelalder), Mette Guldberg (1600-1814), Mikkel Leth Jespersen (1814-1920), Karsten Hermansen (tiden efter 1920) samt Martin Rheinheimer (indledning og afrunding).

 

...

Vælg dit medlemsskab

Mest solgte