Udgivet den 09. december 2023

Formandens julehilsen til medlemmerne

2024 bliver et år med mange tilbud fra Historisk Samfund for Sønderjylland.

Formandens julehilsen til medlemmerne

2024 bliver et år med mange tilbud fra Historisk Samfund for Sønderjylland.


Set udefra kan 2023 virke som et afslapningsår oven på de mange aktiviteter i forbindelse med vort 100-årsjubilæum i 2022. Meget kørte videre på rutinen, og det blev ved en enkelt bogudgivelse, Kaj Elkjær Larsens og Gunnar Lind Haase Svendsens Fra hestetid til maskintid.

Under overfladen er der imidlertid foregået en række forberedelser, som vil sætte frugter i den kommende tid.

Således er en ny foredragsrække om kvinder i Sønderjyllands historie allerede skudt i gang med Mikkel Leth Jespersens foredrag om kaptajnsfruer, og flere foredrag vil følge rundt om i kredsene i første halvår af 2024 og i vinteren 2024/25.

Sønderjysk Månedsskrift fylder 100 år i 2024, og det vil blive markeret straks fra første nummer og i de følgende med en udvalgt artikel fra tidsskriftets 100 årgange. Jubilæet fejres i slutningen af året, hvor en indholdsfortegnelse til årgangene 1995-2024 og et fornyet layout fra 2025 vil blive præsenteret. Jubilæet vil således både se tilbage og frem.

Endelig er der i det forløbne år blevet forberedt en række bøger, som vil udkomme i 2024. Historisk Samfund har tidligere udgivet en bog på latin og en antologi med tysksprogede bidrag. Som noget nyt vil vi nu også udkomme på engelsk. Det er Mogens Jensens bog om Zeppelinerbasen i Tønder, der er blevet oversat med henblik på det internationale publikum, som vores samarbejdspartner Tønder Kommune forventer på stedet.

Vi bliver i luften med René Rasmussens bog om den sønderjyske flyver Johannsen og færdes socialt i de højere luftlag med en antologi om regionale eliter i Sønderjylland. Poul-Erik Thomsen har en bog på trapperne om sønderjysk politik og politikere i de seneste 100 år, og Leif Hansen Nielsen vil udgive beretninger og spørgeskemabesvarelser om besættelsestiden fra et halvt hundrede sønderjyske sogne.

Året vil slutte med Bent Warming-Rasmussens udgivelse af kaptajn Heinrich Peter Hoecks erindringer og breve. Kredsene har også lagt i ovnen til en lang række spændende udflugter og foredrag.

Kort sagt: 2024 bliver et år med mange tilbud fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Men først skal vi fejre jul og nytår.

Jeg ønsker derfor alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår – og takker for jeres opbakning til jeres forening i 2023.