Sønderjysk månedsskrift 2019

Nr. 1. 2019

Sønderjysk Månedsskrift har med 2019 fået et nyt udseende. Allerede i 2018 blev omslaget fornyet, men nu har også det indvendige layout fået en opfriskning.

Indholdet er imidlertid det samme, og i årets første nummer bringer Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab artikler, der kommer landsdelen rundt, rækker tilbage i tiden og betyder noget historisk for sønderjyder.

Forfatteren og jægeren Hans Kristensen skriver om vildsvin, som på det seneste har været et hedt debatemne, også i Sønderjylland. Han er dykket ned i disse svins særlige historie i Sønderjylland, en historie der er ældre, end mange tror.

Fhv. skolepsykolog Helge C. Jacobsen fortæller om den kendte Odense-arkitekt Niels Jacobsens bygninger i Sønderjylland, fire fremtrædende af slagsen. Frimenighedskirken i Skærbæk, Skt. Jørgens Kirke i Aabenraa, Den Nordslesvigske Folkebank i Aabenraa og den store forretningsejendom, Storegade 14 i Haderslev. Aktuelt arbejdes der på at få Fyns Kunstmuseum, som han også har tegnet, fredet.

Morten Pejrup og Mikkel Fruergaard fra Københavns Universitet fortæller om forskningsprojektet på Rømø, hvor man undersøgte øens dannelse, og kommer desuden med et forsigtigt bud på øens fremtid i ét af verdens vigtigste kystnære vådområder.

Johannes Brix fra Aabenraa har været i arkiverne og har undersøgt tiden efter Genforeningen for de sønderjyske lægeforeninger, og hvordan man i foreningerne i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev organiserede sig – og først i 1933 fandt sammen i en fælles sønderjysk lægeforening, da også samtlige læger i Tønder amt valgte side og meldte sig ind.

Selvfølgelig omtaler månedsskriftet også den store udstilling Kvindernes Surrealisme på Kunstmuseet i Tønder om tre markante kvindelige kunstnere 1970’erne, Franciska Clausen, Rita Kernn-Larsen og Elsa Thoresen. Udstillingen har tidligere kunne ses på Gl. Strand i København, men nu er den kommet til Tønder.