Sønderjysk månedsskrift 2019

Nr. 2. 2019

Hvornår kan man kalde en by for en by, og hvordan kan man fastslå en bys alder? Det sidste er som at bestemme rødheden af farver rød, skriver museumsleder Kim Furdal, Ærø Museum. Han sætter i den nye udgave af Sønderjysk Månedsskrift spørgsmålstegn ved, hvornår Ærøskøbing er opstået. Og han konkluderer, at det er særdeles svært at opretholde en tese om, at købstaden blev grundlagt af brandeburgerne i 1200-tallet.

Det er først inden for de sidste årtier, at Ærøs sønderjyske historie på Ærø har fået en mere fremtrædende placering, bemærker Kim Furdal med en understregning af, at Ærø ikke er glemt i den sønderjyske historieforskning.

Jæger og forfatter Hans Kristensen skriver om kronvildtet, hvordan det blev udryddet i Sønderjylland i midten af 1800-tallet og først er kommet tilbage i landsdelen igen efter årtusindskiftet. De senere år er det til gengæld gået stærkt. Forårsbestanden sidste år blev beregnet til over 1.600 krondyr i landsdelen, efter at der i 2016-17 blev nedlagt 532 krondyr i Sønderjylland. Det er en tidobling på blot 15 år.

Peter Webern fra Aabenraa, har været i arkiverne og fortæller om filmen Grænsefolket fra 1925, optaget på Als. Den handler om familiens Steffensens kamp for familiegården under 1. Verdenskrig. Filmen blev forbudt af censuren, fordi der var politisk agitationsstof i filmen, og det kunne skade det gode forhold mellem Danmark og Tyskland. Det skabte ramaskrig, førte til ændringer i filmens indhold og til en ny udgave, der blev godkendt i 1927 med premiere i Sønderjylland, som på ny skabte heftig polemik i aviserne.

Månedsskriftet fra Historisk Samfund for Sønderjylland udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab og byder desuden på en grænselandskronik af historiker Jørn Buch om de seneste måneders medieomtale af forholdene i grænselandet og en oversigt over publikumstilbud i Museum Sønderjyllands afdelinger.