Sønderjysk månedsskrift 2020

Nr. 1. 2020

Sønderjysk Månedsskrift fejrer i år genforeningsjubilæet ved at bringe (mindst) en artikel om emnet i hver af årets otte numre, og i årets første nummer skriver Erik C. Toft fra Skærbæk om, hvordan man i årene under tysk styre udførte de nye opmålinger af matrikler, så der kunne indkræves retfærdige grundskatter.  Efter Genforeningen i 1920 stod man med et prøjsisk matrikelvæsen, der var det danske overlegent. Ved Genforeningen valgte så godt som alle tyske tjenestemænd at fortsætte i dansk tjeneste, og den prøjsiske løsning blev videreført i Sønderjylland helt frem til 1991.

Jørgen Larsen, Odense, skriver en levende artikel om apotekeren Rafalski i Skærbæk og hans skurkestreger både som apoteker og senere som tysk amtsforstander i Rødding. Han blev fratager sit hver og forvist fra sin bopæl i Rødding af Den internationale Kommission (CIS), der stod for afstemningerne i februar og marts 1920 og som varetog administrationen i afstemningszonerne for perioden 10. januar - 15. juni 1920 og indsatte en konstitueret dansk amtsforstander.

Andreas Jacobsen, Hellerup, fortsætter sin artikelserie om Mærsk-slægternes forbindelser tilbage til de fire Mærsk-gårde i den nordlige del af Ballum-marsken. I artiklen behandles udvalgte karakteristiske kulturhistoriske temaer mere eller mindre summarisk med udgangspunkt i forholdene ved de fire Mærsk-gårde – og påstanden om, at en bondegård er et af den danske kulturhistories vigtigste elementer. Tidligere prøvede gårdforskerne af nationale grunde at trække skarpe skel mellem dansk og tysk byggeskik. Men i virkeligheden er billedet mere broget.

Årets første Månedsskrift byder også på tre boganmeldelser. Anker Thygesen skriver om bogen ”CARL Prisen for et liv i politik”, hvor han afslutter med at skrive, at bogen nok er guf for læsere med forkærlighed for de mere dystre sider af det politiske spil. Men den kan ikke anbefales til unge mennesker, der påtænker en politisk løbebane, De kunne let blive afskrækkede. imod at læse den. I indledningen til bogen ”Hurtig Præcis Transport. H.P. Therkelsen 1918-2018” noterer Anker Thygesen, at forfatteren Carsten Porskrog Rasmussen - til forskel fra mange andre i denne genre - hele tiden holder blikket åbent for de faktorer udefra, der har sat rammer for firmaets aktiviteter.

Den tredje bogomtale lever Britta Bargfeldt om Jacob Clausens bog ”Højt til Himlen - et folkeligt teaterprojekt”. Titlen dækker over et lokalt teaterprojekt, der med års mellemrum siden 1999 har udfoldet sig i det vestlige Sønderjylland og gengiver handlingen i de 13 spil, der har været opført til og med 2017. Uden replikker, men med illustrationer fra opførelserne.

Museum Sønderjyllands største satsning siden 1970’erne ”100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen” på Sønderborg Slot er omtalt og giver indtryk af en rigdom af originale genstande fra kendte og ukendte sønderjyder og digitale og interaktive formidlinger. Du kan opleve en dramatisk film på tre vægge omkring dig, som fortæller om de dramatiske år i skyggen af nazismen, og du kan spille Fang en smugler, Taj en kach, og du kan være med til at sætte dit præg på udstillingen med den nye interaktive tweetvæg.

Og tilbage til Genforeningen. Museumsinspektør Mariann Kristensen fortæller om vejr og stemning på afstemningsdagen den 10. februar. Det stormede og regnede og gjorde det meget svært at fotografere. Der eksisterer dog fotografier fra tiden, blandt andet en postkortserie fra Svenstrup på Als, hvor det må have været muligt, eventuelt under et ophold i dagens endeløse regn, at foretage fotografiske optagelser af et af dagens helt store højdepunkter, hvor Dannebrog atter blev hejst på den store flagstang foran byens skole. Vejret var dog ingen hindring for, at befolkningen fandt vej til afstemningslokalerne. Over 91 procent stemte, og 74,2 procent stemte dansk.