Sønderjysk månedsskrift 2020

Nr. 5. 2020

I dette nummer af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland føres læserne med til den stemningsfulde genforeningsfest på Dybbøl, den 11. juli for 100 år siden, hvor alverden skulle til Sønderjylland, så alle befordringsmidler var optaget og det ikke var muligt at opdrive en bil i hele København. Den store artikel om festen og avisernes time-for-time reportage er skrevet af museumsinspektørerne Lisette Juhl Hansen og Mariann Kristensen og illustreret med talrige smukke farvedias fra dagen, taget af Otto Nørmark.

Niels T. Sterum skriver om også de mindre kendte arbejder, som Oskar Eggeling udførte omkring mindesmærker for de faldne i Første Verdenskrig. Eggeling tegnede bl.a. mindetavlerne i Tønder og Løgumkloster kirker – foruden det nu fjernede mindesmærke i Mariekirken i Flensborg.

Anders Bjørneboe skriver om, hvad sprog og stand betød ved de tidligere slesvigske stænderforsamlinger, og hvordan sprogdebatten i stændersalen i Slesvig i 1840’erne var skueplads i kampen og deltagelsen i hertugdømmets nyligt etablerede politiske liv. Forfatteren stiller spørgsmålet: var det lige så meget en social kamp for bondestandens politiske rettigheder som en national kamp?

Else Roesdahl fortæller om de mange besøg på Brundlund Slot i Aabenraa og om et ferieophold på slottet, sammen med en tysk pige, Angela Luther, som i efteråret 1971 tilsluttede sig terrorgruppen Rote Armee Fraktion men aldrig er blevet pågrebet og måske lever endnu.

Bagsiden om forsiden er skerevet af René Rasmussen og handler om Christian den 10.’s besøg i Agerskov i 1920. Her opfyldte han en gammel profeti om, at hyldetræet ved kirken skulle skæres ned to gange og vokse op tre gange, før den danske konge ville komme og binde sin hest ved det.