Sønderjysk månedsskrift 2020

Nr. 6. 2020

I nummerer af Sønderjysk Månedsskrift afsløres det, hvem der var piloten, som ved den store fest på Dybbøl den 11. juli 1920 fløj  over festpladsen midt under H.P. Hanssens tale og nedkastede et Dannebrog. René Rasmussen og Hanne C. Christensen har fundet frem til svaret. Det var nemlig den tidligere krigsflyver, sønderjyden Christian L. Johannsen, der skulle blive verdensberømt i 1920’erne og 1930’erne med flere spektakulære flyvninger.

Månedsskriftet byder også på andre tilbageblik og historier om nutiden.

Tønder Gymnasium blev dansk statsskole ved Genforeningen og kan i år fejre 100 års jubilæum. Gymnasiet har en forhistorie som Kongelig preussisk Realskole. For nylig dukkede en hidtil ukendt lærerråd protokol for årene 1910-1916 frem, og Britta Bargfeldt tegner et levende portræt af livet som realskole elev og –lærer i årene før 1920 og om byggeriet af den statelige skole, der stadig danner ramme om gymnasiet i dag.

Steffen Riis fortæller på baggrund af et postkort historien om Peter Petersen, Skovby, der sad som dansksindet fange i krigsfangelejren Aurillac i Frankrig.

Generalsekretær B. Brudenell-Bruce var en afgørende personlighed i Den internationale Kommission (CIS), der varetog administrationen af de to afstemningsområder i Slesvig i 1920. Men hvem var han egentlig? Og hvordan havnede hans skrivebord i Hvidovre? Den historie fortæller Anton Marckmann og Bo Albrechtslund.

Den nyere historie, måneds aktuelt, er Grænselandskronikken, der sammenfatter og kommenterer det seneste kvartals store og små begivenheder i Sønderjylland skrevet af Poul Erik Thomsen. Den handler denne gang navnlig om genforeningsjubilæet, om de to mindretals 100-års fødselsdag og om den politiske uro i Venstre i Tønder kommune.