Sønderjysk månedsskrift 2020

Nr. 8. 2020

November-udgaven af Sønderjysk Månedsskrift med Historisk Samfund for Sønderjylland, Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab som udgiver, ser både på 100 års historie og næste års kommunale valgkamp. Udgaven byder også på historien om en kvinde, som blev en usædvanlig eksponent for både kultur og folkeoplysning i grænselandet, ligesom læserne bliver mindet om en kendt og agtet sønderjyde - En glemt sønderjysk skæbne.

Historiker Axel Johnsen skriver om Grænseforeningen, der engang var det Danmarks største græsrodsbevægelse med 200.000 medlemmer fordelt på 400 enkeltforeninger over hele Danmark og som 2. november havde 100-års jubilæum. Foreningen var fra begyndelsen præget af store indre spændinger mellem kredse i navnlig København, der arbejdede for en sydligere grænse, og kredse i navnlig provinsen, der var udmærket tilfredse med grænsedragningen i 1920. Axel Johnsen ser på foreningens forhistorie før 1920 og på brydningerne i de tidlige år og konstaterer, at det var nordslesvigerne, der sejrede.

Inger Lauridsen skriver om den sønderjyske kunstner Agnes Smidt (1874-1952), der var en kvinde, der kunne overkomme mere end de fleste: Ved siden af sit kunstneriske virke fik tid og overskud til både at være mor for fem forældreløse piger og til at etablere og drive egen højskole på Lundsmark ved Hviding.

Birthe Refslund Thomsen skriver om sin morfar, amtsskolekonsulent Nicolaj Svendsen, der i 1920’erne og 1930’erne førte tilsyn med skolerne i Tønder Amt. Det sker under overskriften ”Min morfar - en glemt sønderjysk skæbne”.

Poul Erik Thomsen ser frem mod næste års kommunalvalg. Det gør han i Grænselandskronikken, hvor han noterer, at Sønderjylland nok er den landsdel i kongeriget - måske endda den eneste - der savner sit amt allermest. Det blev nedlagt i 2007. Med afsæt i den gamle talemåde om ”de fine”, skriver han bl.a. om tankegangen i etableringen af SønderjyskE og spørger, om denne tankegang måske også kunne blive model for et fælles sønderjysk fodslag på det kulturelle område.

Nummeret sluttes af med bogomtaler og nyt fra Museum Sønderjylland.