Sønderjysk månedsskrift 2021

Nr. 2. 2021

Sønderjysk Månedsskrift nr. 2 har traditionen tro indsigtsfulde artikler om nyt og gammelt fra Sønderjyllands kultur, historie og nutid.

Hans Schultz Hansen beskriver i en artikel Sønderjyske landbrug før, under og efter Genforeningen i 1920 sønderjyske bønders udfordringer ved at skulle overgå fra at afsætte deres varer til gode priser på det toldbeskyttede tyske hjemmemarked, til efter Genforeningen at måtte omstille produktionen til danske forhold og konkurrere på verdensmarkedspriser. Det fik stor betydning for besætningernes sammensætning og landbrugets indtjening. Men ved udgangen af 1920’erne var det sønderjyske landbrug stort set integreret i det danske.

Hans Schultz Hansen har også skrevet en artikel om udfordringen for svineproduktion før og efter 1920. Svinene fra godsforpagter Jacobsen på Gammelgård på Als gik for at være de bedste i hele Tyskland, men omstillingen efter Genforeningen fra fede svin til mager bacon til England klarede han ikke. Forarmet måtte han indstille produktionen.

Helene Hanssen – gift med de danske sønderjyders politiske leder H.P. Hanssen – bliver portrætteret af Lis Mikkelsen i artiklen Kvinden bag Genforeningen. Helene var aktiv i politik længe inden det var almindeligt for kvinder, og hun passede avisen Hejmdal, når H.P. Hanssen var i parlamenterne i Berlin. Hele ti børn blev det også til – men de fik ganske vist også en efter datidens normer meget fri opdragelse!

Det er let at se, hvornår mejerierne i Sønderjylland er bygget – for deres udseende skifter med de arkitektoniske strømninger. Helge C. Jacobsen fortæller i sin artikel med talrige eksempler om De sønderjyske andelsmejeriers arkitektoniske udtryksformer.

Grænselandskronikken ved Poul Erik Thomsen samler og kommenterer stort og småt i den sønderjyske nutid. I fjerde kvartal af 2020 skiftede Grænseforeningen formand, Frode Sørensen udgav en bog om Den kgl. Socialdemokrat I.P. Nielsen fra Dynt – og så tyder alt på en meget spændende kommunal valgkamp i efteråret 2021, for mange borgmestre genopstiller ikke – eller genopstiller for et nyt parti! Poul Erik Thomsen giver et overblik og runder tillige en lang række andre begivenheder fra slutningen af det mærkelige år 2020.

Der afsluttes med boganmeldelser af nye bøger og nyt fra Museum Sønderjylland.