Sønderjysk månedsskrift 2021

Nr. 3. 2021

Temanummer om mindesmærker og monumenter i Sønderjylland

Sønderjysk Månedsskrift nr. 3 er et temanummer om mindesmærker og monumenter i Sønderjylland. I seks artikler behandles seks meget forskellige mindesmærker:

Uffe Thyssen fortæller om det slesvig-holstenske monument på Gammelting i Haderslev. Det blev rejst under megen festivitas i 1886, men nedtaget igen i 1921 og i første omgang opmagasineret. Nedtagningen gav anledning til megen forbitrelse mellem byens danske og tyske, og forbitrelsen blev ikke mindre, da en gruppe mænd en sommernat i 1922 tog sagen i egen hånd, fjernede monumentet fra det skur, hvor det blev opbevaret, og sejlede det ud på Haderslev Fjord, hvor det blev smidt i vandet.

På Brede Å skete der i 1912 en forfærdelig drukneulykke, da en båd med den danske ungdomsforenings medlemmer og gæster kæntrede. Seks voksne og to børn omkom. En sten i Mjolden minder stadig om begivenheden, som Bodil Bjerre fortæller om.

I Løgumkloster er en mindesten blevet brugt og genbrugt hele tre gange: Mindestenen over sognets faldne i Første Verdenskrig var oprindeligt en overligger i en jættestue i Lindet Skov. I 1889 blev den omdannet til Slesvigs første monument over kejser Wilhelm den 1, men i 1923 blev den forandret til mindesmærke for de faldne. Det skete i god fordragelighed mellem byens danske og tyske. Historien fortælles af Ninna Poulsen.

René Rasmussens artikel handler om mindestenen over SS-Obersturmführer Christen M. Brodersen fra Avnbøl ved Sønderborg. Han faldt ved Demjansk på Østfronten i 1942. Artiklen handler om Brodersens engagement i nazismen, hans lokale meningsfæller og modstandere i Ullerup sogn - og den strid, der opstod, da familien ønskede at opstille et mindesmærke for ham.

I 1890 fandt en stor, preussisk militærmanøvre sted på de gamle slagmarker ved Dybbøl. En mindesten over begivenheden blev rejst ti år senere – men efter 1920 forsvandt mindestenen sporløst. Eller gjorde den nu også det? Erik Housted fortæller om den store ”kejsermanøvre”, Füsilier-Regiment Nr. 86 med de mange sønderjyske soldater – og giver et bud på, hvad der skete med stenen.

Bagsiden handler om det symboltunge slesvig-holstenske mindesmærke på Broager Kirkegård. Det blev rejst i 1914 og gav i mellemkrigstiden anledning til en del diskussion i sognet. I 1945 blev det fjernet.

Ud over de seks temaartikler er der nyt fra Museum Sønderjylland. Denne gang om det nye, store fællesmagasin, der er under opførelse ved Rødekro, foruden den sædvanlige liste over kommende udstillinger og arrangementer.

Billedtekst:

Det tymboltunge slesvig-holstenske mindesmærke på Broager Krikegård. Foto: Museum Sønderjylland.