Sønderjysk månedsskrift 2021

NR. 5. 2021

Sønderjysk Månedsskrift nr. 5 i 2021

Årets femte nummer af Sønderjysk Månedsskrift er et meget velillustreret nummer med seks spændende artikler om Sønderjyllands historie og kultur.

Man skal ikke true landets statsminister på livet – det måtte bondeføreren Cornelius Petersen fra Vester Anflod sande i 1927. Målet for dødstruslerne var Thorvald Stauning, og de kom til at koste Cornelius Petersen en tur i retsmaskineriet. Det er Hans Schultz Hansen, der fremlægger den både dramatiske og underholdende historie.

Erik Housted fortæller om konge Frederik den 7.’s sidste besøg i Sønderborg i 1861. Kongen og grevinde Danner tilbragte mange dage i Sønderborg, foretog besøgsrejser på Als og Sundeved – og modtog fremmede gesandter i byen, der stod på den anden ende for at være Frederik 7. og hans hustru tilpas. Artiklen er bl.a. illustreret med hidtil helt ukendte malerier af besøget.

Uld eller Ulv? Wolle eller Wolf? Navnet på den smukke, gamle gade i Tønder har vakt debat i mere end hundrede år. ”Der har såmænd aldrig været ulve i den gade”, slog redaktør Skovrøy fast for mere end 100 år siden, men havde han nu også helt ret i det? Birgit Christensen har været i dokumenter fra 15- og 1600-tallet – og har fundet svaret.

Forfatteren Pernille Juhl modtog i 2019 Sprogforeningens kultur- og sprogpris for sit forfatterskab, der navnlig tæller historiske romaner, der foregår i Sønderjylland. Men hvad er det ved Sønderjyllands historie, der er så godt romanstof? Redaktionen har spurgt forfatteren, der også giver tips til, hvordan man selv kan komme i gang med at skrive.

På genforeningsdagen den 15. juni 1920 fik Aabenraa besøg af verdens største krigsskib, den britiske slagkrydser HMS Hood. Nysgerrige aabenraaborgere blev i små chalupper sejlet på besøg på den svømmende kæmpe, der var ankret op på byens red, og de britiske søfolk marcherede gennem byens gader. René Rasmussen fortæller historien om det fornemme besøg.

Endelig skriver Lennart Madsen om et hjortehoved af blik fra Hertug Hans den Ældres jagtslot Grøngård ved Tønder.

Ud over de seks artikler er der nyt fra Museum Sønderjylland, der navnlig handler om de to store udstillinger om hhv. Hertug Hans den Ældre i Haderslev og Christian den 2. i Sønderborg.

Sønderjysk Månedsskrift Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab otte gange om året.