Sønderjysk månedsskrift 2021

Nr. 7. 2021

Årets syvende nummer af Sønderjysk Månedsskrift byder på historiske og aktuelle artikler om Sønderjyllands fortid og nutid og har bl.a. fokus på livet på landet, Tønder som havneby og en ny guldgrube for historieinteresserede.

Efter markeringen af Genforeningen i 1920 kan vi i 2021-22 fejre 100-året for det banebrydende tiltag, som fulgte med etableringen af de sønderjyske statshusmandskolonier, som er emnet for Gunnar Solvangs artikel.

Husmandskolonierne forbedrede de sociale og økonomiske kår for en stor del af den sønderjyske landbobefolkning. Selvom børnene hjalp til, så var brugene sjældent store nok til at ernære en hel familie, og indtægterne måtte suppleres med lønarbejde. Der opstod en særlig kultur i kolonierne, og de nye bebyggelser kom til at sætte deres præg på det sønderjyske kulturlandskab.

I næste artikel skal vi tilbage til Den Store Nordiske Krig, nærmere bestemt år 1700. Den danske fregat ”Hummeren” under kommando af kaptajn Friedrich Helt gik på grund under kamp med en svensk styrke, og skibet faldt uskadt i fjendens hænder. Det var en meget alvorlig sag, der i en krigsret kunne føre til dødsstraf mod kaptajnen. Hvordan det gik den uheldige Helt og hans skib fortæller Søren Nørby.

Tønder har en glorværdig fortid som havneby. Og gennem tiderne har mange forsøgt at fremmane en lige så glorværdig fremtid som havneby. Således sejlede skipper Thomas Selmer i oktober 1871 sit dampskib ”Bismarck” ad Vidåen ind til Tønder for at vinde et væddemål. Men han sad fast og måtte til almindelig morskab baglæns ud igen. Men hvad skete der egentlig? Og hvordan hang det sammen med de store planer om en kanal tværs gennem Slesvig, der blev diskuteret i samtiden? Historiker - og efterkommer til den uheldige skipper - Nicolai Kirk Flyman forsøger at udrede trådene.

I takt med at flere og flere dokumenter er blevet digitaliseret, er Rigsarkivets hjemmeside efterhånden blevet en guldgrube for historieinteresserede. Hans Schultz Hansen giver en oversigt over hjemmesidens kilder om Genforeningen – og hvad man kan bruge dem til. Her er spændende stof for både slægtsforskere, lokalhistorikere og professionelle historikere.

Månedsskriftet indeholder desuden Nyt fra Museum Sønderjylland og en aktivitetskalender, der står i efterårsferiens tegn.