Sønderjysk månedsskrift 2022

Nr. 2. 2022

Det er i år 20 år siden, at tyske soldater for første gang deltog i det, der i 2002 som noget nyt blev en fælles dansk-tysk mindehøjtidelighed for 1864 på Dybbøl den 18. april. En bevæbnet dansk deling gik forrest og en ubevæbnet tysk deling bagest.

I dette nummer af Sønderjysk Månedsskrift, der er årets andet, fortæller tidligere kasernechef på Sønderborg Kaserne, Jens Peter Rasmussen, om traditionen, forandringerne og reaktionerne, og han gør status på, hvor vi står i dag. De seneste års markeringer har været udfordret af både nedlæggelsen af Sønderborg kaserne og nedlukningen pga. corona, men planlægningen af markeringen i 2022 er i fuld gang.

Hanne Næsborg Andersen fortæller om fynboen Ellen Jensen, der i 1911 flyttede til Gråsten. Her blev hun en aktiv del af det danske foreningsarbejde. Med baggrund i Ellen Jensens breve til familien på Fyn beskriver Hanne Næsborg livet i den lille slotsby i årene lige før Verdenskrigen. Man møder både en fæl tysk præst og små snobbede gråstenerfruer i Ellens bramfri beskrivelser.

Helge Jacobsen fortæller om en meget usædvanlig vindmølle i Over Jerstal. I stedet for vinger havde møllen en vindrose. Møllen blev et vartegn og en vigtig virksomhed i den lille stationsby.

I Grænselandskronikken tager Poul Erik Thomsen det seneste kvartals begivenheder i Sønderjylland under behandling. Kommunalvalget i november får med rette god plads, for det blev betydeligt mere dramatisk end sædvanligt, navnlig i Tønder og Aabenraa. Også den seneste tids mange museumsplaner – og fundet af Tønders forsvundne havn – får et par ord med på vejen.

På bagsiden skriver René Rasmussen om dengang, Frederik den 9.’s i Sønderborg spontant og uden for programmet bad om ordet ved 100-års mindehøjtideligheden for krigen i 1864 og holdt en kort og fyndig tale om de ting, han tilsyneladende mente, at statsminister Jens Otto Krag ikke havde adresseret tilstrækkeligt.