Sønderjysk månedsskrift 2022

Nr. 3. 2022

Temanummer om sport

Et solidt forarbejde ligger bag nyeste udgave af Sønderjysk Månedsskrift, som er et temanummer om sport i grænselandet. Nummeret rummer forskellige historiske nedslag i det slesvigske idrætsliv og tæller bidrag fra både nord og syd for grænsen.

Lars Amenda tager læserne med til tiden omkring 1900, da cyklen begyndte at vinde frem takket være det luftfyldte cykeldæks indtog. Cykelfeberen bredte sig, med bl.a. cykelløbet Haderslev-Hamborg (1894) og i udlandet det bedst kendte, Tour de France (1903).

Nicolai Durafour uddyber med at give indblik i stemningen og cykelfeberen omkring Det Nordslesvigske Hjulriderlag, der blev oprettet som den første cykelforening i Haderslev for de dansksindede nordslesvigere. Og Museum Sønderjylland gør opmærksom på museets udstilling i Aabenraa, Haderslev og Sønderborg i anledning af årets Tour de France med titlen Å cykel gennem Synnejylland – Sønderjysk cykelhistorie.

René Rasmussen beskriver, hvordan landbrugsministeriets departementschef i 1935 under et tilsynsbesøg hos det kriseramte sønderjyske landbrug overværede sønderjysk ringridning og blev så begejstret, at han bad de tre amtsringriderforeninger om at arrangere en sønderjysk ringrideropvisning i København. Den blev afviklet i København i 1936 – med de 16 bedste ryttere fra hvert amt. Og det blev en fantastisk dag og succes i hovedstaden. Med op imod 100.000 tilskuere ved optoget.

Den tyske befolkningsdels idrætsforeninger i Nordslesvig rækker langt tilbage i historien og har været igennem mange omstillinger. Det giver Nina Jepsen og Hauke Grella fra det tyske mindretals arkiv og museum i Sønderborg et dybere indblik i med fokus på tiden efter 1920.

Kim Furdal supplerer med en omtale af Sønderjysk Idrætsforening 1903-1945 og noterer sig, at idrætten normalt ikke er flittigst til at dokumentere sine historiske rødder – men at Sønderjysk Idrætsforening er en undtagelse. Idrætten har sine rødder i 1800-tallets landbokultur, hvor det kropslige udtryk også afspejler nogle dannelsesidealer og holdninger til selve livet.

Månedsskriftet slutter af med crickets historie i det danske mindretal i Tyskland, hvor Husum Cricket Club grundlagt i 1967 er en dansk cricketklub, der som den eneste klub uden for Danmark spiller med i de danske turneringer. Det forklarer, hvorfor dansk cricket på landsholdsplan også indimellem har spillere med tysk pas.

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.