Sønderjysk månedsskrift 2022

Nr. 4. 2022

Tvangsfjernet blev borgmester i Sønderborg og ny sønderjysk identitetsdebat og................

I tiden under tysk styre tvangsfjernede de preussiske myndigheder børn fra dansksindede familier. Men hvor mange gange skete det? Og hvad skete der egentlig i den meste kendte sag om tvangsfjernelser fra Nordborg i 1898? Det handler Karen Marie Madsens artikel om i månedsskriftet. Artiklen fortæller også, hvad der siden hændte de i alt 10 børn, som den fanatiske danskfjendtlige amtsdommer Hahn i Nordborg tvangsfjernede fra enken Cathrine Marie Nielsen: Én af dem endte som bankdirektør og mangeårig borgmester i Sønderborg.

Eftertiden har været hård i sin dom over Erik af Pommern, der ikke formåede at fortsætte den generhvervelse af Slesvig, som hans adoptivmor, Margrethe, havde påbegyndt. Men denne dom er ikke helt retfærdig. Markus Hedemann har set på én af Erik af Pommerns politiske sejre, nemlig dommen i Ofen i 1424 – en glemt triumf der tilkendegav, at hele Sønderjylland ”har tilhørt, tilhører og bør tilhøre Danmarks konge og rige” – og ikke de holstenske grever.

 Er der ved at opstå en regional identitet i det dansk-tyske grænseland? Er den ”post-national”, dansk-tysk eller måske endda ”slesvigsk”? Og hvad betyder det for det danske og det tyske mindretal i grænselandet? Disse spørgsmål belyser Martin Klatt i en artikel om den nye tids identitetsdebat med titlen: Genforening af de slesvigske mindretal?

Månedsskriftet afsluttes af Grænselandskronikken, skrevet af Poul Erik Thomsen. Kronikken kommer vidt omkring i begivenhederne i årets første kvartal, lige fra boykotten af virksomheder pga. krigen i Ukraine over krise i de traditionsrige ringriderfester til forberedelserne til Tour de France og SønderjyskE’s deroute.

På bagsiden af månedsskriftet skriver Anne Marie Ludvigsen om de tidligste børnehjem i Sønderjylland og mere detaljeret om børnehjemmet Rønshoved, som blev oprettet for den danske sag i 1919 på initiativ af Charlotte Rosendahl. Hun testamenterede alt, hvad hun ejede, til at oprette det børnehjem på sin ejendom i Rønshoved som i dag er én af Aabenraa Kommunes indsatser overfor for familier og årligt har berøring med ca. 250 børn og unge.

Sønderjysk Månedsskrift udgives i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.

Foto:

Mange medlemmer af grænselandets to mindretal føler kærlighed til både det danske og det tyske. Her er det en pose til sportstøj fra den nu nedtagne mindretalsudstilling på Danevirke Museum. Foto: Helge Krempin.