Sønderjysk månedsskrift 2022

Nr. 8. 2022

Sønderjysk Månedsskrift nr. 8 i 2022 byder på flere artikler om 100 års jubilaren Historisk Samfund for Sønderjylland, som står bag udgivelsen af månedsskriftet i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.

Talen fra 100 års jubilæumsfesten bringes, og formanden, Hans Schultz Hansen, giver et tilbageblik på månedsskriftets bagside med at understrege to forudsætninger, der skal være opfyldt for at den historiske forening står godt rustet til arbejdet i de næste 100 år under sit nye slogan ”Sans for sønderjysk historie”. Vigtigst er, at der fortsat er et stort antal frivillige, men også at foreningen fortsat oplever velvilje hos myndigheder og fonde.

Peter Dragsbo giver et dybt indblik i gavlhuse med deres karnapper, der af mange betragtes som noget særligt sønderjysk inden for det nuværende Danmark. Ellers er det noget, vi forbinder med de tyske byer, især de gamle Hansestæder. Men gavlhuset har en gang også været almindeligt i en række af de kongerigske byer, inklusive København. Samtidig har gavlhusene i Nordeuropa en lang historie, der rækker helt tilbage til den tidligste middelalder.

En feriedagbog skrevet af Henny Marie Paulsen og bearbejdet af Line Krab givet et indblik i livet i Danmark i slutningen af 1940’erne. Dagbogen er indgået i en udstilling på Slesvigske Vognsamling og fortæller om to pigers ugelange sommerferie på cykel gennem Sønderjylland og Fyn. Turen konkluderes med den altid gyldige observation, som mange i de senere år har fået øjnene op for, nemlig at man ikke behøver rejse til udlandet for at se skønne egne og slotte og møde rare mennesker.

Månedsskriftet byder også på Grænselandskronikken skrevet af Poul Erik Thomsen. Han tager en række aktuelle emner under behandling – informative og kommenterende. F.eks. omtaler han forskellen på Aabenraa og Tønder i forhold til påtænkte museumsplaner, han giver et indblik i de mange forberedelser til den nye og enestående opera Grænsemageren, som han tillige anmelder med konklusionen: Det vil være synd og skam, hvis Grænsemageren ikke får en repremiere.

Endelig anmelder Laura Najbjerg Hansen bogen ”Sønderjyske krigsfanger i Rusland 1914-1918” skrevet af Ingolf Haase. Ingolf Haase leverer en velskreven lokalhistorisk bog, der giver et unikt indblik i, hvordan forholdene var for 250 dansksindede sønderjyder under russisk fangenskab i 1. Verdenskrig.

Billedtekst

Udsnit af den første side af Henny Marie Poulsens feriedagbog fra 1949. I den håndskrevne dagbog er der klæbet billeder fast fra pigernes tur. Dagbogen er desuden pyntet med forskellige tegninger. Foto: Historie Haderselv.