Sønderjysk månedsskrift 2023

Nr. 1. 2023

Sønderjysk Månedsskrift har fat i kulturen

Årets første nummer af Sønderjysk Månedsskrift, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab, rummer seks historier, der rusker lidt op i temaer som grænselandskultur, kulturarv fra Kejsertiden, mindekulturen i grænselandet og kendte, men måske glemte personligheders virke og holdninger. 

Susanne Rudloff og Svend Lykke-Schmidt, Kobbermølle Industrimuseum, skriver om en næsten glemt og omstridt personlighed fra afstemningstiden i 1920, nemlig den rige Flensborg-købmand, kommerceråd Matthias Hübsch, som efter 1. Verdenskrig skiftede fra prøjser til dansker og kæmpede for at få Flensborg og Sydslesvig med til Danmark. Han lykkedes faktisk med at få grænsen flyttet til sin fordel!

Matthias Hübsch ejede Burg Schöneck i Flensborg, men solgte i 1921 bygningen til den danske stat, der efter en ombygning nu i mere end 100 år har brugt bygningen som dansk diplomatisk repræsentation - det danske generalkonsulat. Tidligere generalkonsul Henrik Becker-Christensen fortæller i Bagsiden om forsiden om husets historie.

Lars N. Henningsen, Aabenraa, fører læserne med til en sørgehøjtidelighed i Bov i 1943 for en falden soldat fra det tyske mindretal, hvor de tysk-nazistiske værdier blev iscenesat for fuld udblæsning. Der er bevaret en fyldig dokumentation, som fører os helt tæt på mindekulturen dengang. Under 2. Verdenskrig meldte mere end 2.500 unge mænd fra det tyske mindretal i Sønderjylland sig til tysk krigstjeneste, og op mod 800 faldt.

Kurt Seifert sætter i et personligt essay fokus på grænselandets dansk-tyske-kulturarv med udgangspunkt i beskrivelsen af de synlige spor, Det tyske Kejserrige har efterladt sig i nutidens Aabenraa, som i lighed med resten af Sønderjylland fra 1871 til 1918 var en del af det tyske kejserrige. Artiklen har tidligere været bragt i Årsskrift for Aabenraa Byhistoriske Forening, 2020.

Leif Kajberg giver et indblik i afdøde landskendte forfatter Claus Eskildsens liv, mange udgivelser og foredrag. Claus Eskildsen var underviser, historieformidler, kommunalpolitiker (medlem af Tønder Byråd 1909-1919) og Sydslesvig-agitator. Det er i år 76 år siden han døde. Hans liv fik en brat og dramatisk ende, da han døde på Storebæltsfærgen på en foredragsturné den 7. oktober 1947.

Malerikonservator Winnie Odder runder Månedsskriftet af med at fortælle historien om et glemt maleri fra 1919, der nu er blevet restaureret. Allerede året inden Genforeningen bestilte en friskolelærer et maleri til skolen, der skulle skildre de allerede dengang berømte linjer af Henrik Pontoppidan: ”Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage: en røvet datter, dybt begrædt, er kommen frelst tilbage.” Siden blev maleriet dog gemt og glemt på skolens loft, men i genforeningsjubilæumsåret kom det frem i lyset igen.