Sønderjysk månedsskrift 2023

Nr. 2. 2023

En historisk rundtur i tid og indhold i den sønderjyske historie - fra tavlekrig i Bjolderup til minde- og erindringssted for KZ-lejren Husum-Schwesing og..... 

Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab kommer vidt omkring – emnemæssigt og i tid.

Lars N. Henningsen genopliver, hvordan stædighed i Bjolderup udløste en tavlekrig. Kampen drejede sig om tre mindetavler over faldne i den fransk-tyske krig 1870-71. Gennem trekvart århundrede hang tavlerne i kirken i Bjolderup til forargelse for sognets danske flertal. Da den tyske besættelse var overstået i 1945, blev de forvist til kirkegården og er derefter forsvundet sporløst. Som udløber af kampen fik sognet den berømte gravsten over stormanden Ketil Urne tilbage fra Slesvig.

Jens-Christian Hansen fortæller om den slidsomme indsats det krævede for at få rejst et minde- og erindringssted for den tidligere koncentrationslejr Husum-Schwesing ved Husum i det sydvestlige Sydslesvig, indviet i 2017, og de 297 rustne mindeplader, der er rejst. På hver plade står et offers navn, og som de fremstår, er det vanskeligt at finde individet. Men tanken er, at de besøgende løbende skal befri navnene for rust med en skuresvamp.

Jens-Christian Hansen skriver tilmed også en længere historie, der afdækker gerningsmændene fra koncentrationslejrene Husum-Schwesing og Ladelund. Begge var de en del af udekommandoen fra koncentrationslejren i Neuengamme ved Hamborg.

Kurt Seifert sætter i et personligt essay fokus på grænselandets dansk-tyske kulturarv som en fortsættelse af artiklen i årets første nummer af Sønderjysk Månedsskrift. Det gør han med en beskrivelse af de synlige spor, Det tyske Kejserrige har efterladt sig i nutidens Aabenraa.

Endelig fører månedsskriftet læserne ind i den nærmest dagsaktuelle nyhedsstrøm kommenteret af redaktør Poul-Erik Thomsen i udgavens grænselandskronik. Bl.a. peger han på, at løsningen på ”den forrykte grænsekontrol altså ikke er at håbe på (Lars – red.) Løkke eller råbe endnu højere. Grænselandet må selv komme med et forslag til en smartere grænsekontrolsmodel.”