Sønderjysk månedsskrift 2023

NR. 5. 2023

Guldet fra Gallehus

Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift byder på interessant læsning om guld og guldhåndværk fra jernalderen. Det sker med udgangspunkt i guldhornene, som det tog tre år og kostede 7 kg guld at rekonstruere.  Simon Spies betalte de 7 kg. guld, og Jannie Spies skænkede dem sidste år til Museum Sønderjylland. Artiklen om guldet fra Gallehus er skrevet af Lillian Matthes.  

Den ”slesvigske” gård

Peter Dragsbo sætter nyt lys på byggestil i Slesvig og Jylland i det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift. Det sker i en artikel med overskriften: Den ‘slesvigske’ gård - Kulturmødefænomen eller gammel jysk gårdtype? Dragsbo sætter læserne ind i, hvordan det sønderjyske midtland, Als eller Sydslesvig er præget af enlængede gårde bygget som en hovedlænge øst-vest med en indgang i midten for at adskille beboelsen til den ene side og stalden til den anden. Andre steder byggede man det, vi danskere mest opfatter som en ordentlig gård, nemlig firelænget.   

Fangelejren ved London

Under 1. Verdenskrig blev der oprettet særlige lejre for de dansksindede sønderjyske krigsdeltagere, der var blevet taget til fange. I en artikel i Sønderjysk Månedsskrift skriver Mogens Ladegaard om lejren i Feltham ved London og giver indblik i nogle af de forhold, som Jørgen Rostgaard Evald fra Bevtoft oplevede i lejren, hvor han sad fra 1916 til 1919.  .

Grænsekontrollen 

Da den danske grænse mod syd gik ved Kongeåen var der selvsagt grænsekontrol. Men meningen med grænsekontrollen var ikke primært at forhindre folk i at gå over. Det var jo ikke forbudt. Det var derimod at registrere dem, der gjorde det, så man efterfølgende kunne udvise dem, hvis de ikke var preussiske statsborgere. Om det og om livet i grænselandet fortæller Jørgen Larsen i det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift.