Sønderjysk månedsskrift 2024

Nr. 2. 2024

Hvordan gik det til, da DSB overtog jernbanedriften i Sønderjylland ved Genforeningen, og hvordan blev digtet ”På Tondern Station” til? 

Det fortæller digteren Johannes Buchholtz selv i det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift, hvor man i samme artikel kan møde en sønderjyde, der havde været stationsforstander i Jerusalem. 

Det handler også om stationer i Helge Jacobsens artikel om stationsbygninger i Sønderjylland. Hvilken arkitekt har egentlig tegnet banegårdene i Tinglev, Vojens, Rødekro, Haderslev, Aabenraa og Tinglev? Altså de gamle stationer, hvoraf flere nu for længst er revet ned. Det giver Helge Jacobsen et interessant bud på. 

Krigen i 1864 fylder en del i dette nummer: Hele tre artikler handler om søkrigen i 1864. 

Helge Mørch Jensen ser på den ret upåagtede blokadekrig til søs, og hvordan den ramte to danske handelsskibe med fatale konsekvenser for den ene kaptajn. 

Sally Schlosser Schmidt skriver om en gave til Museum Sønderjylland, nemlig den danske kunstner Viggo Fauerholdts ”søstykke”, der forestiller det østrigske flagskib Schwarzenberg i flammer ved søtræfningen ved Helgoland den 9. maj 1864. Denne begivenhed er også emnet for René Rasmussens bagsideartikel om slaget, der regnes for en dansk sejr i 2. slesvigske krig. 

Lars N. Henningsen bidrager med en artikel om en af de såkaldte ”Genforeningskirker”, nemlig Genner Kirke, der blev indviet i 1935 som et dansk svar til det nærliggende tyske samlingspunkt Knivsbjerg. 

Endelig behandler Poul Erik Thomsen i ”Grænselandskronikken” aktuelle begivenheder fra sidste kvartal af 2023 og stiller bl.a. spørgsmålet, om Gråsten Slot også i fremtiden vil komme til at spille den samme rolle for den kongelige familie, som det har gjort siden 1930’erne.

Som altid er tidsskriftet en blandet buket at spændende artikler om Sønderjyllands historie, kultur og aktuelle begivenheder.

.