Udgivet den 01. oktober 2020

”Nogen gange er man nødt til at være diplomatisk!”

Sønderjylland ejer en sjælden, historisk genstand, der engang var ret almindelig. Og måske er der en parallel til i dag, hvor der er megen snak om statuer af berømte folk…..

 

Da kejser Wilhelm 1. (1797-1888) døde, begyndte man overalt i kejserriget at opstille statuer af ham. Der er optalt i alt 299 statuer af kejseren. Byrådet i Haderslev var meget hurtig med at tage beslutningen om at rejse en statue i byen. Og en status af kejser Wilhelm 1. blev rejst på Torvet i Haderslev.

Rigtig mange af de 299 statuer af kejseren blev omsmeltet under Den store Krig og 2. verdenskrig. Men statuen af kejseren i Haderslev overlevede. Den fik dog en noget omtumlet tilværelse.

Kejser Wilhelm 1-statuen kan f.eks. berette om denne episode i 1920:

Den 10. januar 1920 blev Versailles-freden underskrevet, og Den Internationale Kommission (CIS) overtog kontrollen med det nordlige Slesvig. I Haderslev skulle tre kompagnier franske alpejægere fra 20. januar 1920 hjælpe med at holde ro og orden.

Dagen inden deres ankomst havde det nye byråd med et dansk flertal afholdt sit første møde, så der blev naturligvis planlagt en passende modtagelse. Noget af det vigtigste ved deres ankomst var en march igennem byen fra banegården i Gl. Haderslev via Torvet til kasernen.

Men byens dansksindede mente ikke, man kunne byde de franske soldater at marchere forbi Wilhelm på Torvet. Det var trods alt Wilhelm, der som preussisk konge havde besejret Frankrig i krigen 1870-71, og som tilmed havde ladet sig udråbe til tysk kejser i spejlsalen på slottet i Versailles.

Derfor bemyndigede man købmand Waldemar Schmidt og smedemester Hans Andersen til at sørge for, at det blev ordnet. Om morgenen den 20. januar 1920 gik de op til bysekretær Jensen.

Smedemester Andersen lod til en begyndelse købmand Schmidt føre ordet, men da denne tilsyneladende ikke kom nogen vegne med den tysksindede og noget vrangvillige bysekretær Jensen, greb han ind, bankede en næve i bordet og forlangte kejseren tildækket: ”Nu er det wos, som bestemmer!” skal smedemesteren have sagt.

Og så kapitulerede Jensen, hvorefter smedemesteren vendte sig mod købmanden og erklærede: ”Nogen gange er man nødt til at være diplomatisk!”. Og tildækket blev kejser-statuen.

I dag står statuen af kejseren på Sønderborg Slot, men der er mange andre spændende facetter i kejser-statuens historie: Læs mere i museumsinspektør Lennart S. Madsens artikel Kejserens fald. Statuen af Wilhelm 1 i Sønderjysk Månedsskrift nr. 7, 2020.

--------

Foto: Museum Sønderjylland: Den indhyllede kejser Wilhelm-statue på Torvet i Haderslev den 20. januar 1920.

--------

Sønderjysk Månedsskrift udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland og Sønderjysk Kulturfællesskab.