Udgivet den 14. februar 2024

Sønderjyske eliter - fra oldtiden til industrialderen

Ny bogudgivelse fra foreningens forlag, redigeret af Carsten Porskrog Rasmussen (red.), pris 148 kr. for medlemmer, 248 kr. for andre.

Bogen kan købes i vores butik

I alle samfund til alle tider har der været sociale eliter. Det gælder også Sønderjylland. I denne bog tager en række arkæologer og historikere læserne med tilbage til et udvalg af de elitegrupper og elitepersoner, der har været med til at forme Sønderjyllands historie. Alle forfatterne stiller spørgsmålene, hvad ville det sige at være elite i den periode, de beskriver, og hvordan kom den ophøjede status til udtryk hos den enkelte elite? Det har ændret sig markant gennem tiden, og det varierer fra elite til elite.

Vi kender ikke navnene på de ældste eliter, men vi ved, at de var der. For arkæologerne kan se, hvordan de manifesterede sig som eliter gennem eksklusivt forbrug, i klædedragt, smykker og storslåede begravelser. De ældste betegnelser for sønderjyske eliter har vi i vikingetiden. Her optræder bl.a. konger og dronninger, hirdmænd og styresmænd. Fæstedskatten, som bliver behandlet i én af artiklerne, viser den pragt, vikingetidens eliter omgav sig med, og som markerede deres høje sociale status.

Middelalderens eliter var blandt andre riddere og væbnere, og en artikel belyser ridderslægten Urne, der huserede i området omkring Urnehoved Landsting sydvest for Aabenraa. De var forgængere for den magtfulde gruppe af højadelsslægter, det slesvig-holstenske ridderskab, der fra senmiddelalderen og frem til 1800-tallet spillede en hovedrolle i sønderjysk historie, som det beskrives i en anden artikel.

Elitestatus er næsten altid relativ, og i bondesamfundet var der også elitegrupper, der i kraft af embeder, jordbesiddelse og handel spillede en stor rolle ude lokalt. Et særligt sønderjysk fænomen var fribønderne, der i kraft af fyrstelige privilegier indtog en social position mellem bønder og adelige. 

I 1800-tallet opstod de nationale bevægelser, og de havde deres egne politiske eliter. De var en fælles elite i kraft af deres politiske engagement, men de kom fra vidt forskellige positioner i bondesamfundet, borgerskabets erhvervsdrivende og intellektuelle.

Bogen går op til 1900-tallet, hvor den sidste artikel fortæller om Danfoss-grundlægger Mads Clausen, der kom fra beskedne kår til en position i Sønderjyllands absolutte elite. Selvom han var en moderne fabriksejer, var han også traditionel og patriarkalsk i sin måde at hævde sin status i samfundet.