Organisation

Kredse

Foreningens medlemmer er fordelt i kredse – en i hovedtræk dækkende hver af de fire sønderjyske kommuner og en i Sydslesvig. På årlige generalforsamlinger vælger de enkelte kredse en kredsbestyrelse, hvis formand er født medlem af foreningens styrelse. 

Kredsene skal sørge for at styrke den historiske interesse, f.eks. ved foredrag, udflugter og gerne  i et nært og konstruktivt samarbejde med andre lokale, historiske foreninger og institutioner. Kredsbestyrelsen varetager i samråd og samarbejde med styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland opgaverne i den enkelte kredse. 

Styrelsen formidler et samarbejde mellem kredsene med henblik på gensidig ide- og erfa-ringsudveksling samt bistår kredsene med udførelsen af praktiske opgaver f.eks. regnskab, medlemsinformation og -hvervning, bogsalg samt ekstern kommunikation.