Organisation

Udvalg

Der er nedsat tre udvalg, som har ansvaret for:

  1. Redaktion af Sønderjyske Årbøger
  2. Redaktion af Sønderjysk Månedsskrift
  3. Bogudvalget, der varetager redaktionen af de bøger, som Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver