Organisation

Kontorets frivillige

Kontoret er foreningens ”maskinrum”. Her håndteres foreningens daglige drift. Nævnes kan medlemsregistrering og -kontakt, økonomi og regnskab, udsendelse af tidsskrifter, bøger og informationsmaterialer via indstik, hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve m.v. Og ikke mindst: Kontoret er hjemsted for foreningens butikker – såvel den fysiske som den digitale.

Kontorets daglige arbejdsopgaver varetages af Dorrit Aarøe, Randi Nielsen, Maria Erbs, Svend Rasmussen, Henrik Posselt og Mogens Asmund.

PR- og salgsarbejdet varetages af Finn Bach, Kristian Pallesen og Poul Müller Olsen.

Portræt af Poul Müller Olsen

Poul Müller Olsen