Sønderjysk månedsskrift 2020

Nr. 7. 2020

Nr. 7 i 2020 byder læserne på fire meget forskellige artikler om Sønderjyllands historie og nutid.

Lennart S. Madsen fortæller om, hvordan det gik til, da den store statue af Kejser Wilhelm den 1. blev taget ned i Haderslev i 1920 – og hvad der siden skete med den. Det er en både morsom og interessant historie – og meget aktuel i disse tider, hvor statuer er i vælten, om man så må sige. Det var de også for 100 år siden, da statuen blev fjernet fra Søndertorv i Haderslev!

Michael Dupont giver indblik i et spændende kildemateriale fra Rømø til belysning af pesten i Danmark i begyndelsen af 1600-tallet. Både kolera, den spanske syge - og især COVID-19 - blegner i forhold til pestens omfang og styrke.  

Meget aktuel er Hans Schultz Hansens artikel om den store diskussion, der udspandt sig tidligere i år: Var begivenhederne for 100 år siden i år en genforening, en afståelse, en indlemmelse eller en deling? Hvad er det rigtige begreb? Svaret er ikke så ligetil.

Månedsskriftet bringer også en artikel af Lis Mikkelsen om sprogkampen og Sprogforeningen og dens bogsamlinger, der var med til at vedligeholde det danske sprog i Sønderjylland før 1920, og på bagsiden skriver Merete Bo Thomsen om, hvordan det danske mindretal syd for grænsen efter 1920 organiserede sig med at oprette en række nye danske foreninger.