Nyheder

Læs her om nyheder fra Historisk Samfund for Sønderjylland.

Nyhederne orienterer om mange ting: bogudgivelser, boganmeldelser, historiske udflugter, episoder i den sønderjyske historie, omtale af indhold i nye numre af Sønderjysk Månedsskrift og Sønderjyske Årboger o.s.v.

Indstik, der omdeles sammen med Sønderjysk Månedsskrift, kan ses her 

Firedages udflugt til fyrstedømmet Lippe

Firedages udflugt til fyrstedømmet Lippe

Årets medlemsudflugt går til det gamle tyske fyrstedømme Lippe i dagene torsdag den 2. til søndag den 5. maj 2024. Målet for rejsen er beliggende ca. 100 km sydvest for Hannover.

Rettelse til månedsskriftets indstik april 2023

I Månedsskriftets Indstik, som fordeles til medlemmerne fra i dag den 2. april, er der en beklagelig fejl. Der står, at Carl Holst er udtrådt af bestyrelsen i Haderslev Kreds. Det er ikke korrekt. Carl Holst var ikke på valg og er fortsat med i bestyrelsen. Det er også Gert Karkov, der blev nyvalgt til bestyrelsen. Sven-Erik Ravn og Gunnar Fink blev genvalgt, og Kirstine Lauridsen er fortsat med i bestyrelsen.Redaktionen af Indstik undskylder fejlen.

Publikum-oplevelser i Øksnehallen

Publikum-oplevelser i Øksnehallen

Med en flere hundrede meter lang kø er Historiske Dage i formiddag lørdag (18. marts) åbnet i Øksnehallen i København. Og nærmest indgangen byder den sønderjyske stand velkommen.

Firedagesudflugt til fyrstedømmet Lippe

Firedagesudflugt til fyrstedømmet Lippe

Årets medlemsudflugt går til det gamle tyske fyrstedømme Lippe i dagene torsdag den 8.- søndag den 11. juni. Målet er beliggende ca. 100 km sydvest for Hannover. Der er ingen ledige pladser.

To nye bøger

To nye bøger

Vi kan nu tilbyde to nye bøger - “Danskhed under pres” og “Danskhed under forandring” - i Historisk Samfund for Sønderjyllands butik.

Årsmøde den 23. april 2022 på Gram Højskole

Årsmøde den 23. april 2022 på Gram Højskole

Formanden fremhævede i sin beretning på årsmødet den 23. april på Gram Højskole bl.a. fejring af foreningens 100 års jubilæum i 2022, generationsskifte på næstformandsposten og ny strategi, der skal føre foreningen godt ind i de næste 100 år.

Kært barn har mange navne

Kært barn har mange navne

Også en kæk og dygtig sømand måtte skifte navn for at tjene karrieren – således også vores gamle kending Jens Jacob Eschels fra Før.

Væsentligt historisk værk

Væsentligt historisk værk

Hans Chr. Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis, roser i en stor anmeldelse bogen “Dansk kirke i Sydslesvig 1921-2021”.

Sønderjyder af verden – hvor selv fruerne stak til søs

Sønderjyder af verden – hvor selv fruerne stak til søs

Kristeligt Dagblad fortæller i en helsides artikel lørdag den 27. november 2021 - med udgangspunkt i Historisk Samfund for Sønderjyllands nye bog ”Sønderjysk søfarts historie” - den ukendte og spændende historie om de rigtig mange sønderjyder, der var sømænd i 1800-tallet, og hvor selv deres fruer stak til søs.

Lyseblå helte blev til ofre

Lyseblå helte blev til ofre

For første gang er der skrevet en bog om grænsegendarmerne, der ikke har haft en fortjent plads i erindringskulturen.

Stor samling årbøger sælges

Stor samling årbøger sælges

Vi har altid mange nye bøger til salg, men vi har også hundredvis af til dels ældre bøger. De fleste stammer fra en stor sønderjysk bogsamling, som vi har fået foræret med henblik på videresalg til gavn for foreningen.

BUTIKKEN ER ÅBEN IGEN

BUTIKKEN ER ÅBEN IGEN

Nu kan du igen få personlig betjening i vores butik og kontor, Vores husvært – Rigsarkivet - har nemlig igen åbent. Web-butikken er naturligvis også åben.Vi informerer via hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev.

”DE HIGER OG SØGER, I GAMLE BØGER”

”DE HIGER OG SØGER, I GAMLE BØGER”

indleder Adam Oehlenschläger sit velkendte digt om Guldhornene fra 1802.I dag, i 2021, er bøger ofte erstattet af elektroniske databaser, som med stor fordel kananvendes til at ”hige og søge” efter artikler, udgivet i Sønderjysk Månedsskrift ogSønderjyske Årbøger.

Hvad mindestenen over Eistrup gemte på....

Hvad mindestenen over Eistrup gemte på....

I 1989 væltede en mindesten over kommandersergent Søren Christian Eistrup af 4. Batteri på grund af blød jordbund, hvorved undersiden blev synlig, og en vaks mand opdagede det noget molesterede navnetræk ”Auguste Viktoria”. Hvad gemmer der sig bag dette navn?

Forår i Historisk Samfund

Historisk Samfunds planer for de kommende måneder fremgår af nyhedsbrev, udsendt i uge 10. Du kan læse nyhedsbrevet ved at trykke på "Læs mere" nedenfor. Hvis corona-restriktionerne, først og fremmest forsamlingsreglerne, tillader det, afholdes årsmøde lørdag den 24. april i Højer. Se mere herom under arrangementskalenderen. En eventuel udsættelse meddeles her på hjemmesiden samt via nyhedsbrev og på Facebook.

Corona forsinker udgivelse af bog

Coronaen er skyld i meget, og det er den også i forsinkelse af en ny bog, der var planlagt udgivet i maj.Lars N. Henningsen er forfatter på bogen “Dansk Kirke i Sydslesvig 1921-2021”, men Kirkerådet for Sydslesvig har besluttet at udskyde 100 års festen fra maj til september. Først til den tid vil bogen om dansk kirkeliv i Slesvig før og nu altså kunne købes.

Zeppelinbogen anbefales varmt

Zeppelinbogen anbefales varmt

Der er kommet endnu en flot anmeldelse af bogen “Zeppelinbasen i Tønder”, denne gang i Våbenhistorisk Tidsskrift.

Solid og værdifuld samtidshistorie

Solid og værdifuld samtidshistorie

- "Diplomat i grænselandet" er skrevet med nænsom hånd. Veldisponeret, meget detaljeret og tydeligvis båret af dyb kærlighed til både opgaven, grænselandet og fædrelandet.

Fornem pris til Henrik Skov Kristensen

Fornem pris til Henrik Skov Kristensen

Museumschef ved Frøslevlejrens Museum, dr. phil. Henrik Skov Kristensen, har modtaget Kulturministeriets forskningspris, Julius Bomholt-prisen. Han får prisen for sit videnskabelige arbejde om det tyske mindretal i Sønderjylland.

En spændende og oplysende bog

En spændende og oplysende bog

Der er masser af ros og begejstring i Michael Riber Jørgensens anmeldelse på historie-online.dk af Henrik Becker-Christensens bog “Diplomat i grænselandet"

Ingen porto frem til jul

Ingen porto frem til jul

Har du overvejet at give bøger som julegave - eller måske glæde dig selv med en bog eller to -, er der mange muligheder hos Historisk Samfund for Sønderjylland.

Forfatteren om bogen: Diplomat i grænselandet

Forfatteren om bogen: Diplomat i grænselandet

Coronaen spændte ben for at samle pressen på Flensborghus i Flensborg til præsentationen af den nye bog. Her er i uddrag, hvad Henrik Becker-Christensen ville have sagt ved det aflyste pressemøde

Vellykket årsmøde

Vellykket årsmøde

Med næsten et halvt års corona-relateret forsinkelse blev årsmøde 2020 i HistoriskSamfund for Sønderjylland den 3. oktober holdt på Folkehjem i Aabenraa.

Ny bog: Diplomat i grænselandet

Ny bog: Diplomat i grænselandet

Tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, har nu skrevet sine erindringer. De udkommer i bogen med titlen Diplomat i grænselandet, der udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

INFO: Årsmødet den 3. oktober

Alt tyder på, at vi kan gennemføre vores fra foråret udsatte årsmøde på lørdag. Corona-trykket er stabiliseret her midt i ugen, og arrangementet er 100 % på plads i henhold til myndighedernes retningslinjer.Mødet holdes på Folkehjem i Aabenraa – i Kongesalen, hvor afstandskravene til fulde kan efterleves. I programmet indgår portionsvis servering af kaffe og kage. Alle skal selvfølgelig udvise en adfærd, der bedst muligt hindrer smittespredning. Man skal således spritte af ved ankomsten og anvende mundbind inden døre på Folkehjem, når man ikke sidder på sin plads i salen. Og man skal naturligvis blive hjemme, hvis man har symptomer.Vi ser frem til et – trods omstændighederne – vellykket årsmøde, der starter kl. 13.00 med fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensens foredrag om sin tid som ”diplomat i grænselandet”. Efter kaffen afvikles det ordinære medlemsmøde/generalforsamlingen. Se mere om programmet og mødedagsordenen på Arrangementer her på hjemmesiden.

Fornem og velskrevet

Fornem og velskrevet

”Zeppelinbasen i Tønder” - en velskrevet populærhistorisk bog om luftskibsbasen i Tønder 1914-18

Fokus flyttes i ny bog om Zeppelinbasen

Fokus flyttes i ny bog om Zeppelinbasen

Lige nord for Tønder ligger resterne af en tysk luftskibsbase fra Første Verdenskrig. Basen blev taget i brug februar 1915 og ophørte med at være operativ efter et spektakulært britisk luftangreb i juli 1918, hvor begge basens luftskibe gik til grunde. Bogen ”Zeppelinbasen i Tønder” fortæller om basens historie.

Sprog, klasse og særinteresser i Slesvig

Sprog, klasse og særinteresser i Slesvig

Det er som regel de sproglige forhold, der anvendes som forklaring på det historiske hertugdømme Slesvigs gradvise opløsning i treårskrigen, krigen i 1864 og endeligt ved delingen i 1920. Men holder denne opfattelse?

Da spådomme gik i opfyldelse

Da spådomme gik i opfyldelse

Da kong Christian X’s ridt over den gamle Kongeågrænse og de store festligheder på Dybbøl var vel overstået, var det tid til en rejse rundt i de genvundne landsdele.

Lille bog om stor arkitekt

Lille bog om stor arkitekt

“Jep Fink - Genforeningsarkitekten” er titlen på en 108 sder bog, som Aabenraa Byhistoriske Forening har udgivet.

Ny bog er på vej

Ny bog er på vej

“Zeppelinbasen i Tønder” er titlen på en spændende bog, der medio august udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Bogaktuelle tilbud efter DR’s to første afsnit af ”Grænseland”

Bogaktuelle tilbud efter DR’s to første afsnit af ”Grænseland”

Som vi så i de første episoder af Danmarks Radios store historiske satsning "Grænseland", var årene fra 1840 via 1864 helt frem til Første Verdenskrig en periode, hvor de nationale modsætninger i Slesvig blev stadig skarpere. Vil du læse om periodens stormfulde sønderjyske historie, kan Historisk Samfund for Sønderjylland varmt anbefale Sønderjyllands Historie i to bind, hvor bind 2 ved Hans Schultz Hansen og Henrik Becker-Christensen omhandler den nationale konflikt mellem dansk og tysk fra begyndelsen af 1800-tallet. Hans Schultz Hansens nye to-binds biografi om H.P. Hanssen – de danske sønderjyders førstemand – dækker hele perioden fra 1880’erne til og med Genforeningen.

Befrielsen - og det, der fulgte

Befrielsen - og det, der fulgte

Vi har fejret 75-året for befrielsen efter tyskernes besættelse af Danmark. Straks begyndte retsopgøret, og mere end 5000 såkaldte landssvigere var indespærret i Fårhuslejren, som var det ny navn for Frøslevlejren. Fangerne kom fra hele landet og omfattede prominente nazister, en række intellektuelle og højtstående fra SS og Schalburgkorps. Op mod to tredjedele af fangerne var dog fra det tyske mindretal i Sønderjylland. For dem har Fårhuslejren altid været symbolet på den uretfærdighed, de følte sig udsat for Lederen af Frøslevlejrens Museum, dr.phil. Henrik Skov Kristensen, er forfatter til både bogen “Straffelejren” og “Gerningsmænd eller ofre?”.Begge bøger er tæt på udsolgt, men kan altså stadig købes - enkeltvis eller samlet til en favorabel pris. Læs mere om bøgerne I hjemmesidens Butik

De, som blev tilbage

De, som blev tilbage

Forrest står en lille dansksindet familie, en enlig moder med to børn, faderen mangler; måske er han på arbejde? Måske er han faldet i krigen?

Fuldt hus til valgaften i Sønderborg

Fuldt hus til valgaften i Sønderborg

Kan man lave live-TV fra afstemningen om Genforeningen for 100 år siden? Jooh. Det gik så glimrende i Sønderborg, hvor publikum genoplevede de to folkeafstemninger den 10. februar og den 14. marts 1920 i en moderne form.

Den nye bog om H.P. Hanssen

Den nye bog om H.P. Hanssen

”Genforeningens arkitekt: H.P. Hanssen 1914-1936” – Bind 2 om de dansksindede sønderjyders førstemand H.P. Hanssen

Festskrift til Hans Schultz Hansen

Festskrift til Hans Schultz Hansen

Formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland, dr. phil. Hans Schultz Hansen fylder 60 år. En kreds af forskere vil fejre dette med et festskrift. Det er muligt at blive optaget på tabula gratulatoria.

En krønike om et grænselandsdrama

En krønike om et grænselandsdrama

Efter at den nye dansk-tyske grænse blev fastlagt i 1920, blev forholdet mellem dansk og tysk i grænselandet udfordret til det yderste. Det er et grænselandsdrama i 100 år, som er samlet i bogen Den delte by”.

Alt er udsolgt til afstemningsfest

400 billetter til 100 års markeringen af afstemningen for Genforeningen den 10. februar på Folkehjem i Aabenraa er på det nærmeste revet væk. De seks foreninger bag afstemningsfesten glæder sig over opbakningen men beklager også, at rigtig mange ikke har kunnet få billet til aftenen, hvor regionsrådsformand Stephanie Lose er hovedtaler og Hans Schultz Hansen fra Historisk Samfund for Sønderjylland fortæller om begivenhederne for 100 år siden. Opera på Grænsen underholder med sange fra operaen Grænsemageren om H.P. Hanssen.Festen arrangeres af Historisk Samfund for Sønderjylland, Sprogforeningen, Sønderjydsk Skoleforening, Foreningen Norden Aabenraa Afdeling, Grænseforeningen Aabenraa og Frederiksklubben. Aftenen byder selvsagt for arrangementet også på fællessange undervejs og kaffebord.

Valgkampen om den nye grænse er i gang

Valgkampen om den nye grænse er i gang

I disse dage og uger for 100 år siden blev der i hele Slesvig kæmpet hårdt - men med forholdsvis fredelige midler iblandet fake-news og hærværk i en følelsesladet valgkamp om den nye landegrænse. Oplev det ved 3 spændende arrangementer.

Bedste bog

Bedste bog

Kristeligt Dagblad har bedt avisens mange boganmeldere pege på den bog fra i år, de synes bedst om.

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift

Læserne bringes med til et søslag ved Falkland i 1. Verdenskrig, til et skæbnefællesskab med amerikanere den 18. april 1864, dykker ned i skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller-slægtens rødder og i en grænselandskronik giver Poul-Erik Thomsen sit syn på bl.a. manglende tysk-kundskaber,

Selskab gjorde Genforeningen synlig

Selskab gjorde Genforeningen synlig

Allerede mens man ventede på Genforeningen i 1920, stiftede kredse knyttet til Hedeselskabet og det sønderjyske landbrug et selskab, som skulle være med til at fremme skovrejsning i Sønderjylland.

Grænsestriden – hvorfor kom det så vidt?

Grænsestriden – hvorfor kom det så vidt?

Historisk Samfund for Sønderjylland lægger op til markeringen af 100 året for Genforeningen i 1920 med i første omgang to foredrags- og debataftener, i Haderslev og Flensborg

Ny bog om det tidligste Aabenraa

Ny bog om det tidligste Aabenraa

”Aabenraa i højmiddelalderen” er titlen på en ny bog skrevet af tidligere arkivar og borgmester i Aabenraa Jørgen Witte og netop udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og Aabenraa Byhistoriske Forening.

Nyt oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Nyt oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Det nye oktober-nummer af Sønderjysk Månedsskrift handler bl.a. om de sønderjyske flækkers guldsmede. Bunkeren i Haderslev og det sønderjyske beredskab under den kolde krig bliver detaljeret beskrevet, og læserne kommer med i krigen ved Kongeåen i 1848, med jægeren fra Augustenborg. Ikke mindst har et familiemedlem fået adgang til Rigsarkivets materiale om chefen for grænsegendarmeriet, oberst Paludan-Müller, som blev beskyldt for illoyalitet over for den danske regering. Hele personalesagen bliver afdækket.

Straks rift om ny bog ved præsentationen

Straks rift om ny bog ved præsentationen

Der var mange tilhørere og straks stor købelyst, da Historisk Samfund for Sønderjylland 1. oktober på Rigsarkivet i Aabenraa præsenterede seneste bogudgivelse - Kampen om de faldnes minde.

Ny bog: Kampen om de faldnes minde

Ny bog: Kampen om de faldnes minde

Ved alle sognekirker i Sønderjylland findes en mindesten eller en mindetavle over sognets faldne i Første Verdenskrig. De fortæller om 6.000 sønderjyder, som faldt i Den store Krig.

Vellykket tur til Hansestæder

Vellykket tur til Hansestæder

De gamle hansestæder Wismar og Rostock var hovedmålet for Historisk Samfunds vellykkede tredages ekskursion fredag den 30. august – søndag den 1. september 2019. Historikerne Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen var kyndige guider og fortællere. 40 medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland deltog i turen.

Nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Det nye september-nummer af Sønderjysk Månedsskrift har to historier om togdrift og jernbaner, et indblik i prøjsisk skolebyggeri og i en ung dansk soldats holdninger og liv under 1. Verdenskrig - og ny grænselandskronikør.

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19

Folkeuniversitetet i Sønderborg sætter i dette efterår fokus på Sønderjylland i årene 1918-19, der var stærkt præget af forberedelserne til Genforeningen i 1920. Det sker med tre foredrag. FOTO: Tilhørerskaren ved det berømte møde på Folkehjem i Aabenraa den 17. november 1918, hvor rigsdagsmand H.P. Hanssen bekendtgjorde, at vejen for Sønderjyllands genforening med Danmark lå åben. Museum Sønderjylland – ISL.

Mindeord

Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, skriverdisse mindeord over Finn Clemmensen, Skærbæk, 27.9.1941 - 20.6.2019,tidligere formand for Historisk Samfund for Sønderjyllands Tønder kreds.

Sæt x i kalenderen nu

Sæt x i kalenderen nu

Historisk Samfund fortsætter i efteråret 2019 sine arrangementer i anledning af 100-året for Genforeningen.

“Og ær dit sprog, dit fædreland og flag!”

“Og ær dit sprog, dit fædreland og flag!”

Det nye nummer af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland bringer historien af Dannebrog, som 15. juni i år ifølge legenden kan fejre sit 800 års jubilæum. Legenden fortæller, at flaget på denne dato faldt ned fra himlen.

To nye bøger kan købes

To nye bøger kan købes

Historisk Samfund for Sønderjylland har fået mulighed for at tilbyde to nye bøger om to markante personligheder, der talte den danske sag: Karl Otto Meyer og Gustav Johannsen

Grænsen har flyttet sig - og gør det stadig

Grænsen har flyttet sig - og gør det stadig

I dagens Danmark har spørgsmålet om grænsen flyttet sig fra, hvor en landegrænse går mellem to lande til at handle om, hvor grænsen går mellem mennesker, mellem danskere og tyskere, danskere og muslimer og folk med en helt anden herkomst, sagde Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, i sit indlæg på Historiske Dage, hvor han på 15 minutter fortalte om 100 års grænsedebat i Danmark – og om bindestregs-danskere.

Genforening eller deling

Genforening eller deling

Genforeningen i 1920 var ikke for alle. Det tydeliggjorde formanden for det tyske mindretal i Danmark, Hinrich Jürgensen (th), og Jens A. Christiansen, generalsekretær i det danske mindretal i Tyskland i formiddag lørdag i Øksnehallen i København. Med et talstærkt publikum foran sig og i midten moderator Jes Fabricius Møller.

Manden der fik Sønderjylland tilbage

Manden der fik Sønderjylland tilbage

Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland, fortalte med Jes Fabricius Møller som interviewer ved middagstid lørdag (30.03.) i Øksnehallen levende om manden, der fik Sønderjylland tilbage. H. P. Hanssen købte en avis, der formidlede hans politik videre til læserne og som gav et overskud, der bidrog til at brødføde sin familie, hustru og10 børn.

Nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Nyt nummer af Sønderjysk Månedsskrift

Hvornår kan man kalde en by for en by, og hvordan kan man fastslå en bys alder? Det sidste er som at bestemme rødheden af farver rød, skriver museumsleder Kim Furdal, Ærø Museum. Han sætter i den nye udgave af Sønderjysk Månedsskrift spørgsmålstegn ved, hvornår Ærøskøbing er opstået. Og han konkluderer, at det er særdeles svært at opretholde en tese om, at købstaden blev grundlagt af brandeburgerne i 1200-tallet.

Seks stjerner til vigtig bog

Seks stjerner til vigtig bog

Henrik Skov Kristensens bog Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret fortsætter med at høste flotte anmeldelser.

Stort prisfald på bøger

Stort prisfald på bøger

Vi har valgt at nedsætte priserne på fem bøger, så har du dem ikke allerede, får du nu chancen for et godt køb.

Frivillige m/k søges

Historisk Samfund for Sønderjylland er inde i en frugtbar periode med høj aktivitet og spændende opgaver – Har du lyst til at være en del af et velfungerende fællesskab og gøre en forskel?

Den unge Genforening i fare - eller var den?

Den unge Genforening i fare - eller var den?

I årene efter Genforeningen i 1920 var der mange spændinger i det sønderjyske, som kunne have hindret en succesfuld genforening. Cornelius Petersen var med til at skabe nogle af disse spændinger.

Åbnings- og lukketider i julen og nytåret 2018

Vores butik/kontor er lukket i perioden 22. december – 1. januar, begge dage inkl. Der kan i perioden afgives bestillinger pr. mail hssdj@hssdj.dk eller via hjemmesiden www.hssdj.dk/butik, men ekspedition og levering vil først ske i det nye år.Glædelig jul og godt nytår

Åbnings- og lukketider i julen og nytåret 2018

Vores kontor/butik er åben for bestillinger og ekspeditioner til og med fredag den 21. december.Herefter - i perioden 22. december – 1. januar, begge dage inkl. – er der lukket. Der kan i perioden afgives bestillinger pr. mail hssdj@hssdj.dk eller via hjemmesiden www.hssdj.dk/butik, men ekspedition og levering vil først ske i det nye år.Glædelig jul og godt nytår

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift er udkommet

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift er udkommet

Årets sidste udgave af Sønderjysk Månedsskrift fra Historisk Samfund for Sønderjylland, Museum Sønderjylland og Kulturfokus handler om bl.a. motivernes ægtheden eller manglen på samme på et klædeskab i Tønder, om 2. verdenskrig og hjemmetyskernes hjemmeværn og forløbet i Sønderjylland, da den danske regering ”fratrådte” i 1943. Desuden kommer vi med ind i kunstner-verdenen på Brundlund Slot i Aabenraa og med ud på markerne i Vejen Kommune, hvor den kæmpestore guldskat blev fundet.

Bøger er tæt på udsolgt

Bøger er tæt på udsolgt

Historisk Samfund for Sønderjylland udgiver mange, interessante bøger om forskellige emner og temaer i den spændende sønderjyske historie - f.eks. tyske flygtninge i Nordslesvig efter 2. verdenskrig, portrætterne på Folkehjen og kaptajner og kolonier i slutningen af 1800-tallet. Nogle titler er der kun ganske få af, andre en håndfuld.Gør et spændende bogkup til billige penge

“man måtte gå ud fra, at de, der søgte hjælp fra Sønderjysk Fond, var dansksindede”

“man måtte gå ud fra, at de, der søgte hjælp fra Sønderjysk Fond, var dansksindede”

Den sønderjyske Fond, oprettet på initiativ af en række fremtrædende mænd og kvinder i Danmark i 1918, hjalp frem til 1937 mange krigsveteraner, enker, faderløse m.fl. i Sønderjylland efter Den store Krig - dvs. sønderjyder berørte af krigen. Igennem fondens arkiv, i dag på Rigsarkivet i Aabenraa, kan man få indblik i mange fattige og trængende skæbner i et Sønderjylland, der var præget af armod og fattigdom efter Den store Krig. En sådan skæbne var Anton Nielsen fra Terkelsbøl.

En ung sønderjyde reflekterer på Grønland over Den store Krig

En ung sønderjyde reflekterer på Grønland over Den store Krig

Den unge sønderjyde 19-årige Jens Jepsen fra Bylderup ved Tinglev var under Den store Krig på Grønland. Han og familien var spredt på flere kontinenter: USA, Grønland, Slesvig i Tyskland og som tyske soldater ved fronten. De skrev levende sammen om hverdags- og fritidsliv, sygdom og befolkningens reaktioner i de krigsførende lande:

En koncentrationslejr i grænselandet

Historisk Samfund for Sønderjyllands Sydslesvig Kreds inviterer på aftenvandring onsdag den 29. august kl. 18.30 i Svesinglejren - en del af KZ Neuengamme ved Hamborg med afgang fra KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, Engelsburg 10, 25813 Schwesing. Aftenvandringen følges op med o foredrag i Husum danske Skole, Klaus-Groth-Strasse 45, 25813 Husum. Museumsinspektør og historiker Jens-Christian Hansen fortæller om Husum-Schwesing – en koncentrationslejr i grænselandet.I forbindelse med foredraget kan der købes kaffe og kage.

Fokus på Sønderjylland under Første Verdenskrig

I 100-året for Første Verdenskrigs afslutning byder Jaruplund Højskole ved Flensborg 20.-26. august på et indholdsrigt kursus med fokus på Sønderjylland og sønderjydernes deltagelse i krigen.Kurset vil formidle fortællingerne om Sønderjylland og 1. Verdenskrig gennem den nyeste forskning. Museumsinspektør René Rasmussen holder oplæg om "Frontliv, faneflugt og fangelejr" og "Sønderjyder i Den store krig 1914-1919" og tager også deltagerne med på en tur til Zeppelinmuseet ved Tønder, hvor tyskerne fra 1914 til 1918 havde en af kejserrigets store luftskibsbaser. Historikeren Claus Bundgaard Christensen, senest kendt fra DR's "Historien om Danmark", fortæller om krigen set med soldaternes øjne, og historiker Jørn Buch medvirker bl.a. med historien om Versaillesfreden og dens konsekvenser. Kurset byder også på en tur til det østlige Sønderjylland med besøg ved mindesteder og Sønderborg Slot.Se mere på www.jaruplund.comDu kan også her på siden læse om og evt. bestille bøgerne Sønderjyderne og Den store krig og Den sorte dag ved Moulin.

Spionage i Sønderjylland 1864-1920

Var H.P. Hanssen i al hemmelighed spion for den danske hær og måske endda identisk med Gene-ralstabens topspion i Berlin – den mystiske ”Agent Z”?Kristian Bruhn har undersøgt de tidligere hypoteser og gæster landsdelen til september, hvor han vil rede trådene ud i et samlet overblik over den danske militære efterretningstjeneste og dens hemmelige meddelere i Sønderjylland fra krigen i 1864 og frem til Genforeningen i 1920.Foredraget vil give et overblik over den spionage, der fandt sted i Sønderjylland i perioden og for-klare, hvordan spionagen blev finansieret og ledet, og hvad formålet var. Derudover skal det selv-følgelig afsløres, hvem de sønderjyske spioner var, og hvilke teknikker de benyttede sig af for at kunne operere i det skjulte. Det store spørgsmål er, hvorfor denne historie først kommer frem nu 100 år efter, og hvad det betyder for vores forståelse af Sønderjyllands historie i de skelsættende år.Kristian Bruhn er ph.d. i historie og museumsinspektør på Mosede Fort Danmark 1914-18. Fore-draget er baseret på hans ph.d.-afhandling fra 2017, og foredragene arrangeres i samarbejde med Museum Sønderjylland, Rigsarkivet i Aabenraa og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Der er gratis adgang til foredragene, og tilmelding er ikke nødvendig.

Genforeningen 2020 har åbnet ny hjemmeside med aktiviteter og events

Den officielle hjemmeside for Genforeningen 2020 er nu i luften. Frem mod 100-året for Genforeningen i 2020 henvender siden https://genforeningen2020.dk/ sig særligt til arrangører, der har lyst til at tage del i markeringen.Jubilæumsåret 2020 vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet, både lokalt, regionalt og nationalt. Aktiviteterne kan både være forankret i det lokale foreningsliv, kulturelle og sportslige begivenheder, konferencer og udstillinger og samarbejder på tværs af landegrænsen.

Bøger tæt på udsolgt

Bogen Sønderjylland A-Å er udsolgt, og der er ikke planer om genoptryk.Også adskillige andre bøger i vores bogbutik nærmer sig udsolgt. Vi har dog stadig: 2 stk. Leif Hansen Nielsens Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-48. Medlemspris 100 kr. Normalpris 198 kr.3 stk. Thomas Gliemanns amtskort over hertugdømmet Slesvig.Medlemspris: 100 kr. Normalpris 248 kr.3 stk. Ensted Sogns historie af Lars N. Henningsen.Medlemspris: 10 kr. Normalpris 275 kr.1 sæt/3 bind af det sønderjyske landbrugs historie. Sælges kun samlet.Medlemspris 380 kr. Normalpris 550 kr.En god håndfuld af følgende bøger:Mikkel Leth Jespersens Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa-søfart (1820-1890).Medlemspris 100 kr. Normalpris 198 kr.Vagn Leicks Drengeår i grænselandet.Medlemspris 50 kr. Normalpris 128 kr.Erik Jessens Bare han får sin vilje.Pris: 50 kr.Sct. Nicolai kirke i Aabenraa - en bykirke gennem 750 kr.Pris: 50 kr.Bøgerne kan bestilles ved at sende en mail til hssdj@hssdj.dk

En folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - på Als og Sydfyn....

Mon det tidligere har været en folkesport at omgå loven? Noget tyder på det - helt tilbage i 1400-tallet. Kong Christian 1. forbød således omkring ca. 1474-81 fremmede købmænd at handle med andre på Als end indbyggerne i Sønderborg. Også i 1600-tallet måtte præsterne på kongens bud advare menighederne på Als og Sydfyn om, at handel med kvæg og heste fra Als til Sydfyn var ulovlig. Købstæderne havde i senmiddelalderen monopol på handel i og omkring byen. Men Als og Sydfyn havde som alle egne i Danmark ulovlige havne, som kongemagten forsøgte at bekæmpe for at bevare købstædernes monopol med handlen, bl.a. for at sikre sig toldindtægter. De gentagne kongelige forbud mod handlen tyder på et reelt problem med ulovlige havne.

Flyt H.P. Hanssen-monumentet til Folkehjem

Flyt H.P. Hanssen-monumentet til Folkehjem

Historisk Samfund for Sønderjylland blander sig nu i debatten om, hvor af H.P. Hanssen-monumentet bør stå i Aabenraa, efter at det er flyttet flere gange. Foreningen støtter tanken om en flytning til den nye Genforeningspark foran Folkehjem. Det skal ikke længere flyttes rundt på i Genforeningshaven efter skiftende anlægsbehov. Der er ikke brug for flere halve løsninger. Nu må monumentet for Aabenraas største historiske skikkelse sikres en værdig og permanent placering, fremhæver formanden Hans Schultz Hansen og fortsætter:

Flere flotte anmeldelser

Flere flotte anmeldelser

Rækken af flotte anmeldelser af bogen Den sorte dag ved Moulin fortsætter. I Våbenhistorisk Tidsskrift skriver Lars Neumann over en hel side i sin anmeldelse, at bogen er yderst levende skrevet.... spændende og absolut læseværdig, ”ikke blot for de der har en speciel interesse i det danske mindretals historie eller i første verdenskrig men for alle, som interesserer sig for dansk militærhistorie, og den kan anbefales på det varmeste." Og i tidsskriftet Alt om Historie fremhæves bogen som en lille fin købeværdig bog under BOGTIPS.Ikke kun anmelderne er begejstrede for bogen Den sorte dag ved Moulin. Allerede et par måneder efter bogens udgivelse sidste år var der så tæt på udsolgt, at et nyt oplag blev trykt. Og salget fortsætter i fuld fart.Mange vil også gerne vide mere om Første Verdenskrig og bestiller derfor samtidigt bogen Sønderjyderne og Den store krig.Den sorte dag koster 98 kr. For ikke-medlemmer er prisen 148 kr.Sønderjyderne og Den store krig koster 148 kr. For ikke-medlemmer er prisen 248 kr.Du kan bestille bogen eller bøgerne ved at klikke på Butik. Portoen er 50 kr. uanset antal bøger.

Markerer 100 års jubilæer for freden 1918 i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Markerer 100 års jubilæer for freden 1918 i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Historisk Samfund for Sønderjylland har i længere tid i et godt samarbejde med andre foreninger og institutioner forberedt markeringer af 100 året for freden i 1918 og 100 året for Genforeningen i 1920. Det oplyste formanden Hans Schultz Hansen på foreningens årsmøde i Sønderborg.De indledes den 6. november i år i Sønderborg, hvor anledningen er markeringen af 100-året for den tyske revolution i Sønderborg. Den 11. november finder en central højtideligholdelse af 100-året for våbenstilstanden i 1918 sted i Haderslev. Den 17. november afholdes et arrangement på Folkehjem i Aabenraa i anledning af 100-året for det store møde her med vedtagelsen af Aabenraa-resolutionen og H.P. Hanssens tale. Detaljerede programmer for disse arrangementer vil snart blive offentliggjort.I 2019 vil foreningen markere 100-året for Versaillesfreden i forbindelse med sit årsmøde. I 2019/20 vil foreningen stå for en række foredragsarrangementer om centrale sider af Genforeningens historie. Der planlægges også en bogudgivelse.

En port mod Europa

En port mod EuropaI slutningen af juli holder Jaruplund Højskole ved Flensborg i samarbejde med Dansk-Tysk Selskab et ugelangt kursus med overskriften "En port mod Europa". Udgangspunktet er at bruge Sydslesvig til at lære noget om Tyskland i dag. På højskolen mener man, at Danmark har meget at lære af tysk kultur, tysk politik og vilje til at bearbejde en vanskelig historisk arv.På kurset vil en række fremtrædende danskere og sydslesvigere hjælpe deltagerne med at åbne øjnene for nutidens Tyskland.Se mere om dette kursus og en række andre kurser på www.jaruplund.com

Forfatter 40 år i historiens tjeneste

Forfatter 40 år i historiens tjeneste

Tidligere arkivar, dr. phil. Lars N. Henningsen, Jørgensgård, Aabenraa, blev på årsmødet i Historisk Samfund for Sønderjylland hædret for sit 40-årsjubilæum som medlem af foreningens styrelse.- Historisk Samfund skylder Lars Henningsen en hjertelig tak for indsatsen i de fire årtier som redaktør af skriftrækken og årbogen, som formand og næstformand, som medlem af egnsvandringsudvalget, som forfatter til talrige skrifter på vort forlag og artikler i vore tidsskrifter samt som en flittig foredragsholder i regi af Historisk Samfund for Sønderjylland . Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i det kommende tiår, lød det i hyldesten fra foreningens nuværende formand Hans Schultz Hansen.

Ny- og genvalg på årsmødet i Sønderborg

Ny- og genvalg på årsmødet i Sønderborg

Foreningen med det formål at udbrede kendskabet til den sønderjyske historie, Historisk Samfund for Sønderjylland, har på årsmødet i Sønderborg til foreningens øverste ledelse, styrelsen, genvalgt fra venstre René Rasmussen, Tønder, Anne Marie Overgaard, Højer, Mikkel Leth Jespersen, Aabenraa, og Mogens Rostgaard Nissen, Flensborg, mens Mette Pilgaard, Århus, forrest th blev nyvalgt. Lennart Madsen, Haderslev, blev også genvalgt men er ikke med på billedet.

Trofaste gæster på denne hjemmeside

Trofaste gæster på denne hjemmeside

Den stigende historiske interesse afspejler sig ikke kun i en pæn tilgang af medlemmer, som næsten opvejer den naturlige afgang i Historisk Samfund for Sønderjylland. Foreningen har fortsat2.100 medlemmer og tiltrækker stadig flere yngre.- Interessen afspejler sig også i besøgstallet på foreningens hjemmeside. 10.700 borgere var på hjemmesiden én eller flere gange i 2017. Det er en vækst på 30 procent.- I gennemsnit orienterer 120 gæster sig hver dag om foreningens virksomhed og den sønderjyske historie på hjemmesiden, og på Facebook har foreningen næsten 1.000 følgere. Nogle opslag fanger opmærksomheden hos flere end 3.000 interesserede. 60 procent af vore følgere er mænd, oplyste formanden på årsmødet, som er afviklet i Sønderborg.

Tilbyder hjemmesiden til Genforenings-markeringen

Tilbyder hjemmesiden til Genforenings-markeringen

René Rasmussen, idemanden til hjemmesiden ”Sønderjyderne og den store krig 1914-18” har ikke sat dato på, hvornår de sidste nyheder skal skrives om eftervirkningerne og livet i Sønderjylland efter krigsafslutningen. Men han håber, at hjemmesiden får lov at leve videre i regi af Genforenings-markeringen, så de ca. 90.000 brugere og læsere med interesse for 1. verdenskrig kan fortsætte læsningen af historien om afstemningerne og Genforeningen 1920.- Det kræver penge og tid at videreføre hjemmesiden. Jeg har ingen af delene, så andre må tage over. Og det håber jeg, at nogen gør. Jeg håber også, at det vil lykkes interesserede at arbejde videre med de data, vi har om 1. verdenskrig, så ”Sønderjyderne og den store krig 1914-1918” kan blive drejet mere i retning af en undervisningsside, siger han til hjemmesiden hssdj.dk.

Indsamler sønderjysk historie søndag den 22. april

Kan du bidrage til fortællingen om sønderjydernes liv i 1960’erne og 1970’erne? Gemmer du på dine LP-plader med sønderjysk 60’er rock? Eller har du stadigvæk dit fotoalbum fra 1970’erne? Så tag det med og kom til Museum Sønderjyllands store indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.Anledningen er, at museet til efteråret vil vise en udstilling med arbejdstitlen “Sønderjyderne i 1960’erne og 1970’erne”. På museerne i Haderslev, Tønder og Aabenraa sætter museet fokus på forskellige dele af sønderjydernes liv i perioden. Museum Sønderjylland vil derfor gerne låne billeder og genstande, der fortæller om netop din oplevelse af en tid med store forandringer. Udstillingen er afhængig af bidrag fra borgerne i Sønderjylland, og museet inviterer derfor til indsamlingsdag søndag den 22. april 2018 klokken 10-15 i foredragssalen på Rigsarkivet, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa. Kom med dine fotografier og få dem scannet. Hvis du medbringer et USB-stik, er det muligt at få en digital kopi med hjem.

Konference om

Konference om "Heimat" i Flensborg

Den 26. april er interesserede velkomne til en lille konference om begrebet 'Heimat' på universitetet i Flensborg.Da emnet betragtes i historisk og kulturhistorisk sammenhæng, kunne medlemmer af Historisk Samfund måske være interesserede.

Flintens historie og værktøj trækker publikum

Flintens historie og værktøj trækker publikum

Claus Hirch, Haderslev, begejstrer i Øksnehallen i København med sine evner til at behandle flinten fra bl.a. Als og Thy. Han er en del af den sønderjyske stand, hvor bl.a. Museum Sønderjylland og og Historisk Samfund sælger bøger om landsdelens historie.

Kom til Øksnehallen i København i denne weekend 10.-11. marts

Kom til Øksnehallen i København i denne weekend 10.-11. marts

Blandt de rigtig mange udstillere ved Historiske Dage i København i denne weekend er også Museum Sønderjylland, Den Slesvigske Samling, Historisk Samfund for Sønderjylland og Historie Haderslev, og et stort udbud af sønderjyske historiske bøger ligger klar til publikum.Senere i dag lørdag den 10. marts holder René Rasmussen, medlem af Historisk Samfunds styrelse og museumsinspektør i Sønderborg, er bladt foredragsholderne på de mange scener. Kl. 12.20 sætter han fokus på emnet ”Spionerne i Sønderjylland” på grøn scene og kl. 12.50 holder han foredraget ”På sporet af 1. verdenskrig på blå scene.

Èndagsturen søndag den 27. maj 2018

I 2018 byder rejseprogrammet på to udflugter: en ny endagstur til det sydlige Holsten – til Ahrensburg, Wandsbek og Reinbek – og en tredagestur til Braunschweig-Wolfenbüttel-Helmstedt, som er en reprise af 2017-rejsen. Begge udflugter er traditionen tro med Lars N. Henningsen og Carsten Porskrog Rasmussen som de fagligt kyndige og underholdende fortællere.Tilmelding/deltagelseTilmelding til udflugterne senest tirsdag den 3. april pr. mail på udflugt.hssdj@gmail.com. Hvis du/I er interesseret i begge ture – så send venligst en mail pr. tur, mærket henholdsvis ”Holsten 2018” og ”Braunschweig 2018”. Oplys ønsket antal deltagere, navn(e), adresse(r) og telefonnr. Ved overtegning foretages udvælgelse ved lodtrækning. Vi stiler efter at kunne give en tilbagemelding om deltagelse (eller ej) medio april. Derefter vil vi sende flere programoplysninger og betalingsanvisning mv. Er der spørgsmål af praktisk art, kan turenes administrator, Mogens Asmund, træffes på telefon 40 36 09 38.

Erling Læbel Madsen 1943-2018

Erling Læbel Madsen 1943-2018

Natten til tirsdag den 13. februar afgik formanden for Aabenraa kredsen inden for Historisk Samfund for Sønderjylland, Erling Læbel Madsen, ved døden. Endnu lørdag aften var Erling ordstyrer ved afstemningsfesten på Folkehjem, og ingen af os havde regnet med, at det blev sidste gang, vi skulle se ham.

Efterspurgt bog i nyt oplag

Efterspurgt bog i nyt oplag

Bogen Den sorte dag ved Moulin-sous-Touvent må have ligget under mange juletræer. Den udkom 1. november sidste år, og blot tre måneder senere var hele første oplag væk.Udgiveren, Historisk Samfund for Sønderjylland, besluttede at trykke et andet oplag, og det er nu leveret fra trykkeriet. Med andre ord - bogen kan igen købes. For medlemmer er prisen kun 98 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 149 kr. Bogen handler om den dag i Første Verdenskrig, der kostede flest sønderjyder livet. Forfatterne René Rasmussen og Martin Bo Nørregård forsøger ved hjælp af tysk, fransk og sønderjysk kildemateriale, et meget stort fotomateriale og helt nytegnede kort at komme så tæt på begivenheden som muligt og besvare spørgsmålene:Hvad skete der egentlig i skyttegravene ved Moulin den 6. juni 1915?Hvad var baggrunden for angrebet, og hvordan forløb kampene?Hvorfor gik det så galt?

Byggerier fremstår som forvandlet

Byggerier fremstår som forvandlet

To gode sønderjyske eksempler på, at byggestile kan forvandles, ses i Gråsten og Sønderborg, hvor arkitekten Prale fra Flensborg i 1800-tallet tegnede bl.a. kurhotellet i Gråsten og tårnet på Sct. Marie kirke i Sønderborg. Billedet på forsiden viser Gigthospitalet i Gråsten i dets oprindelige arkitektur.Synet af kurhotellet i Gråsten skulle give beskueren associationer til Tysklands middelalderlige storhedstid. Det lykkedes, og den treetagers bygning med det stejle saddeltag blev et pragtstykke i murstensgotik.

Fortidsminder på Apple og Google grundene ved Aabenraa

Arkæologerne fra Museum Sønderjylland er i gang med at finde ny Danmarkshistorie på den jord, Apple og Google har købt ved Aabenraa for at opføre Europas største datacentre. Museumsinspektør Per Ethelberg oplyser, at der på Apple-grunden er fundet 39 områder med væsentlige jordfaste fortidsminder, og at der på Google-grunden er fundet 10 arkæologiske områder.Fortidsminderne består overvejende af huse, gårdanlæg og landsbyer fra slutningen af bondestenalderen (2400 f.Kr.) til tidlig middelalder (1000-1200 e.Kr.). Der er imidlertid også fundet andre typer fortidsminder, f.eks. en gravplads med urnegrave fra ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.) og fire gravhøje, som daterer sig fra stridsøksetid til ældre bronzealder (2800-1000 f.Kr.). Mange spændende resultater venter, og Museum Sønderjyllands arkæologiske enhed kommer til at være beskæftiget ved Kassø igennem hele 2018.Du kan læse mere om arkæologernes arbejde i Sønderjysk Månedsskrift nr. 1/2018, som er udkommet februar.

Sådan var det at være generalkonsul

Tidligere generalkonsul dr. phil Henrik Becker-Christensen, Aabenraa, fortæller i et foredrag om sin tid som generalkonsul i Flensborg. Det gør han den 15. marts kl. 19 i forlængelse af generalforsamlingen i Historisk Samfund for Sønderjylland, Sydslesvig kreds, som begynder kl. 18.15. Alle er hjertelig velkomne.

Hvad er vigtigt for borgerne?

Det skal fejres, at Sønderjylland i 1920 blev genforenet med resten af Danmark. Derfor afsættes der i finansloven penge af til en markering af jubilæet for genforeningen med Sønderjylland. Der afsættes to mio. kr. i 2018 og fire mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2020 til tiltaget. I Tønder kan man se frem til en renovering af flyhangaren i Soldaterskoven. Den tilgodeses også i finansloven, med et tilskud på i alt 3,0 mio. kr. i 2018.Politik også på dagsordenen i Padborg torsdag den 14. december, hvor de seneste års historie er i fokus ved en offentligt foredragseftermiddag i Lyren 1, Padborg, kl. 16-18. Der stilles skarpt på valgåret 2017 i foredrag og debat om den aktuelle politiske udvikling.

Mindretals-unge smider tøjet

Mindretals-unge smider tøjet

Apropos foredraget om valget og den aktuelle politiske udvikling, som er afviklet i Lyren 1, Padborg, så gjorde det tyske mindretals ungdomsorganisation Junge SPitzen sig bemærket op til kommunalvalget med en kalender: Æ Kalende2018, S – for sexy, skriver grænselandskronikøren i Sønderjysk Månedsskrift.

Trekantshandel - grænseland

I år er det 100 år siden, Danmark solgte de vestindiske øer. Trekantshandel med rom, sukker og slaver ydede bidrag til handelsbyerne Flensburgs og Aabenraas rigdom. Hvor synlige var kolonierne, og hvor kan man finde spor af kolonitiden i dag? Det fortæller oplægsholderne Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland og Marco Petersen, Dansk Centralbibliotek i Flensborg, om på den 7. december kl. 16-18 i Lyren 1, Padborg. I pausen er der kaffe og kage. Arrangementet bliver simultantolket. Deltagelse er gratis. Region Sønderjylland/Schleswig og KulturFokus arrangerer.

Forfatter-succes i Nordborg

Forfatter-succes i Nordborg

80-årige Christen Duus fik mere end fuld opbakning, da han på Lokalhistorisk Arkiv på Løjtertoft i Nordborg fortalte om sin bog "Fokkegilde og Flyverskjul". Så mange mødte op, at foredraget måtte gentages. Dem, der ikke var plads til, gik hjem men kom tilbage, så der også var fuldt hus ved foredrag nr. to samme eftermiddag. Og de fremmødte stod i kø for at få deres indkøbte bog signeret. Det blev en succesfuld eftermiddag for det historie-interesserede Nordals.

Mindeord over Inge Adriansen 1944-2017

Mindeord over Inge Adriansen 1944-2017

Den 27. oktober 2017 afgik Historisk Samfund for Sønderjyllands mangeårige og markante styrelsesmedlem Inge Adriansen ved døden efter en langvarig kamp mod en tiltagende sygdom.Inge Adriansen blev medlem af styrelsen i 1986 og stod sammen med Steen Andersen og Henrik Fangel for fornyelsen af Sønderjysk Månedsskrift, hvor hun var et flittigt medlem af redaktionen frem til 1996.Inge var dybt engageret i markeringen af genforeningsjubilæet i 1995, og hun har udgivet to hæfter i serien Sønderjyske billeder med temaer i tilknytning til 1920: Dansk eller tysk? Billeder af national selvforståelse i 1920 (sammen med Immo Doege) og Fra det tyske nederlag til Slesvigs deling 1918- 1920 (sammen med Broder Schwensen).Inge var også en bærende kraft i mange af vore foredragsrækker og i de efterfølgende bogudgivelser, såsom De slesvigske Hertuger, Sønderjyderne og Den store krig 1914-18 og Skurke og Helte i Sønderjyllands Historie. En særlig indsats lagde hun sammen med Elsemarie Dam-Jensen og Lennart Madsen i udgivelsen og redaktionen af Sønderjylland A-Å, som er et fyrtårn på vor forenings bogliste. Meget andet kunne nævnes.I Historisk Samfund for Sønderjylland har vi meget at sige Inge tak for, og vi vil holde hendes minde højt i ære!

Slægtsforskermesse med mulighed for gode bogkøb

På Rigsarkivet i Aabenraa holdes lørdag den 18. november kl. 10-17 en slægtsforskermesse, der samtidig byder på mulighed for til meget favorable priser at købe både alle nye og også ældre og mere sjældne eksemplarer af Historisk Samfund for Sønderjyllands mange bogudgivelser. Også andre historiske bøger, vi har fået fra bl.a. dødsboer, kan købes.På messen vil arkiver, institutioner og forlag, der beskæftiger sig med slægtsforskning, præsentere sig og give besøgende inspiration til slægtsforskning og lokalhistorie.Derudover holdes miniforedrag, og der vil bl.a. blive fortalt om slægtsforskning og ejendomshistorie både nord og syd for Kongeåen såvel som i Sverige og Tyskland. Har du ikke mulighed for at besøge slægtsforskermessen, har du altid mulighed for at kigge ind i vores bogbutik på Rigsarkivet i Aabenraa og gå op opdagelse i det store udvalg af nye og gamle bøger.

Revolutionen kommer til Sønderjylland

Revolutionen kommer til Sønderjylland

I år fejres 100-års jubilæet for både marts-revolutionen og oktober-revolutionen i Rusland og urolighederne, der bredte sig til Tyskland og kom til Sønderjylland den 5.-6. november 1918, da soldater og matroser i Sønderborg, Aabenraa og Tønder greb magten. Arkivchef Bent Vedsted Rønne har set på revolutionens konsekvenser for Sønderjylland i Sønderjysk Månedsskrift nr. 6 udgivet i september.

Skoleforstander og dramatiker

Skoleforstander og dramatiker

Christian Demuth, (1892-1974) ledede Nordborg Slots Efterskole i 22 år og gjorde sig stærkt bemærket som forfatter og dramatiker. Bl.a. med en række af skuespil med nationalt tilsnit, som blev opført på teatrene i Århus, Ålborg og Odense. ”Chr. Demuths skuespil ville næppe kunne opføres i dag”, skriver forfatter H. E. Sørensen om Demuths forfatterskab i en artikel i Sønderjysk Månedsskrift.

Rammer så det kan mærkes

Rammer så det kan mærkes

Maleren fra Varnæs i Sønderjylland, Jes Schrøder (1951-2005) udstillede første gang som 15-årig og gav sit første interview som kunstner 17 år gammel. Han var uddannet fra Det Jydske Kunstakademi og var fra 1976 til sin død medlem af kunstnersammenslutningen Grænselandsudstillingen. I slutningen af 1990’erne og i begyndelsen af 2000’erne dukker der en arm op i Jes Schrøders landskab. En arm med en hånd. I hånden er en pensel, der som en kniv er klar til at kastet af sted, og som han sagde ”Hvis man hører et skrig, ved man, at man har ramt”. Hensigten er at ramme, så det kan mærkes!

Censur og kontrol med dilettant

Censur og kontrol med dilettant

DILETTANTKOMEDIER spillede en væsentlig rolle i de dansksindedes nationale kamp i Sønderjylland fra 1864 til 1920. Det hang blandt andet sammen med, at de tyske myndigheder i perioder forbød de turnerende teatergrupper fra Danmark, som lige efter 1864 havde givet et friskt sprogligt og kulturelt pust fra Danmark

1.926 fotoplader af glas bevaret

1.926 fotoplader af glas bevaret

Der er rige muligheder og masser af emner at forske i omkring Højers kulturarv, mener journalisten Volker Heesch. I Månedsskriftet i september har han skrevet om sin oldefars bror, fotografen Laurids Matthiesen, som var ophavsmand til en enestående samling på ikke færre end 18.926 glaspladenegativer med fotografier fra Højer og omegn. Selvom fotografen døde i 1966, blev den enestående samling først fundet på loftet, da datteren døde i 1985.

Forfatteren fortæller – i Nordborg torsdag den 9. november

Forfatteren fortæller – i Nordborg torsdag den 9. november

I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg Området inviterer Historisk Samfund for Sønderjylland til en eftermiddag med forfatteren Christen Duus Andersen den 9. november kl. 15-ca.17. Han har skrevet bogen ”Fokkegilde og flyverskjul”, i hvilken han udover en skarp hukommelse også dokumenterer en sjælden evne til levende at fortælle, flydende, klart og i et præcist sprog. Christen Duus Andersen har sim- pelthen skrevet det bedste, der hidtil er set om livet på landet i 40’erne og 50’erne – med udgangspunkt i sin egen opvækst på Nordals.Mødested: Lokalhistorisk Arkiv for Nordborg Området, Løjtertoft 32, 6430 Nordborg.

De to heldige vindere blev...

De to heldige vindere blev...

Det nærmest væltede ind med svar på vores lille opgave om betydningen af ordet fokkegilde, og langt over 100 svarede rigtigt: Fokkegilde er et gammelt udtryk for høstgilde/høstfest.I bunken af besvarelser har vi trukket to vindere, som får bogen Fokkegilde og flyverskjul, der er skrevet af 80-årige Christen Duus Andersen og udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.De to heldige vindere blev...

Sønderjysk æblesaft og pærekraft er et af temaerne i Sønderjysk Månedsskrift

Det nyeste nummer af Sønderjysk Månedsskrift bringer læserne rundt fra reformationen i Husum, til den grundige nedrivningen efter reformationen af Skt. Annas kapel i Aarup syd for Aabenraa, til Flensborg og redningen af den sønderjyske kirkekunst fra katolsk tid og til Als og de sønderjyske frugtsorter.For nok er Sønderjylland særligt kendt for Gråsten-æblet. Men med udgangspunkt i Claus Petersen Matthiesen og dennes værk, ‘Dansk Frugt’ ser museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff, Museum Sønderjylland - Oldemorstoft, nærmere på de øvrige, mindre kendte eller endda helt glemte sønderjyske frugtsorter. Og han ser på, hvorvidt de kan tænkes stadig at findes. Listen over danske frugtsorter med dybe rødder i hans alsiske hjemstavn er lang.Månedsskriftet fortæller om arbejdet på Oldemorstoft med at få sønderjysk æblesaft og pærekraft til at genopstå af sønderjysk muld.

PÅ SPORET AF 1. VERDENSKRIG PÅ ZEPPELINBASEN VED TØNDER 9. JULI 2017

“Historier om Danmark” kommer med “Peter & Solvognen” til flyhangaren ved Zeppelinbasen i Tønder den 9. juli. Borgmesteren byder velkommen kl. 10, og så er der ellers masser af programpunkter indtil kl. 15, og publikum kan frit vælge at bruge dagen ved Zeppelinbasen eller plukke specielle programpunkter ud.Mødestedet er Zeppelinbasen ved den gamle flyhangar i Soldaterskoven, Ribelandevej 58H, Tønder.Vært er Museum Sønderjylland, Zeppelin- og Garnisonsmuseum, Støtteforeningen for Zeppelinbasen og Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune, og Historisk Samfund for Sønderjylland er til stede med en bogstand.Besøg eller genbesøg Danmarks tydeligste spor fra 1. verdenskrig og den tid, hvor luftskibet var et militært trumfkort.

Det digitale Historisk Samfund

På ét felt blev 2016 ikke ”rutinepræget”. Foreningen tog sidste år flere skridt, som hver for sig førte os længere ind i den digitale tidsalder. Og ét af dem er, oplyste Hans Schultz Hansen, at Sønderjyske Årbøger fra 1889 til 2013 nu er elektronisk tilgængelige på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.tidsskrift.dk.Årbogen er her i godt selskab med andre historiske tidsskrifter og kulturtidsskrifter, og artiklerne er elektronisk søgbare. Det er tanken, at de kommende årgange skal lægges op med to års forsinkelse, således at adgangen til de nyeste årbøger stadig er en af fordelene ved at være medlem af Historisk Samfund.

Populær bog er genoptrykt

I 2006 udgav Historisk Samfund for Sønderjylland bogen Sønderjyderne og Den Store Krig 1914-1918 redigeret af Inge Adriansen og Hans Schultz Hansen.Bogen blev med 12 forskellige tema-historier om krigens mange aspekter hurtigt standardværket om landsdelen og den Første Verdenskrig. Som optakt til markeringen af 100-året for krigens slutning i 2018 udsendes den nu i et nyt oplag.Bogen rummer desuden mange fakta- og citatbokse og talrige kendte og navnlig ukendte illustrationer, heraf en del i farver. Den er på 373 sider og indbundet. Prisen for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er 148 kr. og vejledende pris i boghandlen er 248 kr.

Nyt medlem af styrelsen

Nyt medlem af styrelsen

Henrik Posselt, Aabenraa, er indtrådt som nyt medlem af styrelsen og forretningsudvalget i Historisk Samfund for Sønderjylland. Han afløser Kim Furdahl, der er udtrådt efter at være udnævnt til leder af museet på Ærø.Henrik Posselt har det seneste år ydet en stor frivillig indsats på foreningens kontor, hvor der er lagt mærke til ham for hans meget kyndige og solide indsats. Med generalforsamlingens godkendelse af nyvalget er der sikret en tæt forbindelse fra kontoret til styrelse og forretningsudvalg. Følgende er genvalgt til styrelsen: Mogens Asmund, Finn Bach, Elsemarie Dam-Jensen, Lars N. Henningsen, Arne Fredsted Jørgensen, Kristian Pallesen og Hans Schultz Hansen.

Simon Faber bliver projektleder for Genforeningen 2020

Simon Faber bliver projektleder for Genforeningen 2020

Der er nu sat navn på, hvem der skal lede projektet med at gøre markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 til en markant begivenhed, der kan give genlyd i hele landet og uden for landets grænser. Valget faldt på Simon Faber, som i dag er selvstændig rådgiver med grænseoverskridende samarbejde som kompetence. Et ansættelsesudvalg med præsidieformand for Markeringen af Genforeningen 2020, Aabenraa Kommunes borgmester Thomas Andresen i spidsen, valgte Simon Faber ud af et stærkt felt på 48 ansøgere.

Læs mere i Sønderjysk Månedsskrift

Den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer Før og Sild har sendt ejendomspriserne så meget i vejret, at det har været med til at presse indbyggere væk fra øerne, fordi de ikke har råd til at blive boende. Det skriver forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift om turismens stigende betydning for den økonomiske udvikling på de nordfrisiske øer.

Tilflytterne i Sønderborg Kommune skal smage

Tilflytterne i Sønderborg Kommune skal smage

Tilflytterne skal smageMedlem af styrelsen i Historisk Samfund for Sønderjylland, Axel Johnsen, museumsinspektør hos Museum Sønderjylland, introducerer tilflytterne i Sønderborg Kommune til Det Sønderjyske Kaffebord og øvrige traditioner fra området, når kommunen søndag den 30. april inviterer til Velkomstdag.

Det er hæder til unge for 11. gang

Blå scene i Øksnehallen dannede søndag formiddag kl. 11.30 rammen om gymnasieskolernes historiekonkurrence. Vi ved, at unge fra Sønderborg er blandt dem, der bliver kaldt på scenen af forhenværende minister og formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, og juryformand, historiker dr.phil. Thorkild Kjærgaard. Så hvorfor ikke møde op og høre, hvad historiefortælling er, når de unge tager fat.

Foredrags-søndag i Øksnehallen

Foredrags-søndag i Øksnehallen

Historiske Dage i Øksnehallen i København bød søndag på nye oplevelser med foredrag. Mogens Rostgaard Nissen og Klaus Tolstrup Petersen, begge fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, fortæller om mindretallene under overskriften ”I skal ikke blive glemt”.

Sønderborg Slot efterlyser telefon fra 1920

Sønderborg Slot efterlyser telefon fra 1920

Museum Sønderjylland er i gang med at planlægge nye permanente udstillinger på Sønderborg Slot, som åbner i begyndelsen af 2019. Og måske kan du som én af vore læsere give en håndsrækning og måske et tip om, hvor man finder et Statstelefon-apparat fra begyndelsen af 1920’erne. Det skal være med et store statsvåben på fronten og påskriften ”Statstelefonen”.

Når der er fare på færde, har vi særlige ceremonier

Når der er fare på færde, har vi særlige ceremonier

Har du lagt mærke til, hvordan kirkegårdene i disse år ændrer karakter, hvor man¬ge kommer i de ukendtes grav, og hvordan de digitale mindesteder opstår, først og fremmest på internet¬tet, men også på gravstene med en QR-kode, der åbner op for både billeder og videoer af afdøde. Jo. Minde-kulturen ændrer sig markant i disse år. Hør mere om dagligdagens kultur - den måde, vi har ritualer og fester ved fødsel, pubertet, bryllup og død, ved en foredragsrække fire tirsdage i marts.

Verden ændrede sig i det fredelige amt

Verden ændrede sig i det fredelige amt

Flyvestation Skrydstrup blev projekteret af værnemagten under Anden Verdenskrig, og Leif Petersen har skrevet historien om flyvestationen og undersøgt begivenhederne omkring etableringen og konsekvenserne for lokalbefolkningen, da 54 ejendomme og landsbyen Skrydstrup blev beslaglagt i 1943 til fordel for en flyveplads til Luftwaffe.

En lang historie om nogle få belgiske kanoner

En lang historie om nogle få belgiske kanoner

Belgiens Deputy Head of Mission i København, Theo Dirix, har været i arkiverne på den belgiske ambassade. Han søgte efter krigergrave for belgiske soldater, der faldt i Sønderjylland under Første Verdenskrig, og fandt en interessant brevveksling om krigstrofæer og skrot. Var de gamle kanoner, som kom tilbage til Sønderjylland efter 1920, krigsbytte, eller var det blot gammelt jern?

Flotte boganmeldelser til Lars H. Henningsen

Flotte boganmeldelser til Lars H. Henningsen

Lars H. Henningsen har som forfatter af bogen ”Værdikamp og folkeuro” fået flotte anmeldelser og en række omtaler, herunder en helsides omtale om sit forfatterskab i Jyllands-Posten. Pressen er begejstret for bogen, som fortæller om den dramatiske uro, som gik gennem de sønderjyske sogne i 1797-98, da statsledelsen havde forsøgt en reform af gudstjenesten.

Hovedredaktøren flytter til Ærø

Hovedredaktøren flytter til Ærø

Ved årsskiftet fratrådte Kim Furdal sin stilling som leder af Museum Sønderjylland – ISL til fordel for posten som leder af Ærøskøbing Museum. Der blev taget behørigt afsked med Kim ved en reception på Rigsarkivet Aabenraa den 19. december. Her rettede Historisk Samfund for Sønderjyllands formand, Hans Schultz Hansen, en varm tak til Kim for en mangeårig indsats for foreningen.

"Die nationale Pflicht für das Mutterland"

Hvordan var rammerne og formerne og straffene for det tyske mindretals økonomiske samarbejde med besættelsesmagten 1940—45? Det har Sidsel Maria von Qualen undersøgt, afdækket og offentliggjort i en artikel i Sønderjyske Årbøger 2016, som gratis er sendt til medlemmerne af Historisk Samfund for Sønderjylland – og som ikke-medlemmer kan købe i boghandlen for 270 kr. Billedtekst:

Blandt landets bedste blomstermalere

Og det er ikke en hvilken som helst blomstermaler, som i år kan fejre 200-års dagen for sin fødsel. Det er fremgået af månedsskriftet, som medlemmerne af Historisk Samfund for Sønderjylland har modtaget. Udstillingen er åbnet 5. november.O.D. Ottesen (1816-1892), født i Broager, var en usædvanlig kunstner. Han begyndte som hyrdedreng og endte som én af landets mest respekteret blomstermalere.

Ørnen måtte væk! Og det kom den

Ørnen måtte væk! Og det kom den

FORSIDEN - Bag disse vinduer hos Jørgen Petersen, Tråsbøl syd for Aabenraa, afsløredes omkring 1904 historien om, hvordan et soldaterminde alligevel fik lov at hænge i dagligstuen. Jørgen Petersen fik nemlig efter sin værnepligt fremstillet et silkebroderi til minde om den tid, han aftjente sin værnepligt ombord på en krydser, der skule opretholde tysk kontrol med kolonierne i Fjernøsten.

Ørnen måtte væk! Og det kom den

Ørnen måtte væk! Og det kom den

FORSIDEN - Bag disse vinduer hos Jørgen Petersen, Tråsbøl syd for Aabenraa, afsløredes omkring 1904 historien om, hvordan et soldaterminde alligevel fik lov at hænge i dagligstuen. Jørgen Petersen fik nemlig efter sin værnepligt fremstillet et silkebroderi til minde om den tid, han aftjente sin værnepligt ombord på en krydser, der skule opretholde tysk kontrol med kolonierne i Fjernøsten.

Historisk Samfunds foreløbige katalog over genforenings-aktiviteter

Selv om historien er det væsentligste for Historisk Samfund for Sønderjylland, er der også fokus på fremtiden, og derfor er vi som den store historiefortællings forening allerede nu godt i gang med at planlægge markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med det øvrige Danmark.– Vi vil involvere os i en række aktiviteter, som i første række tager sigte mod at formidle Genforeningens historie ud fra den forskning, der er foretaget, siger formanden, forskningschef Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet i Aabenraa.

Historisk Samfund repræsenteret i  præsidiet for Genforeningsjubilæet

Historisk Samfund repræsenteret i præsidiet for Genforeningsjubilæet

Et præsidium på 15 er nedsat til at koordinere et samlet program for markeringen af 100 året for Genforeningen i 2020. Både regeringen, mindretallene på begge sider af landegrænsen, Historisk Samfund for Sønderjylland ved formand Hans Schultz Hansen, Grænseforeningen og ikke mindst regionen, kommunerne og erhvervslivet er repræsenteret.

Forelæsning på Alsion i Sønderborg

Forelæsning på Alsion i Sønderborg

Historisk Samfunds formand, Hans Schultz Hansen, holder Torsdag den 27. oktober det sidste af fire forelæsninger på Alsion i Sønderborg om Sønderjylland i året 1940, et af de skæbnesvangre år i Sønderjyllands historie.Foredraget handler om ”Spadeslaget” i Haderslev den 8. december 1940.Forelæsningen begynder alle kl. 16 og finder sted i Den Røde Boks på Alsion. Det arrangeres af Folkeuniversitetet i samarbejde med Center for Grænseregionsforskning. Se http://fuko.dk/komite/soenderborg-folkeuniversitet/

Bordesholm og Eutin er en stor oplevelse

Bordesholm og Eutin er en stor oplevelse

Ca. 160 km syd for landegrænsen har 52 historisk interesserede, flest fra Sønderjylland, set og hørt om de historiske perler i Holsten, kirken i Bordesholm og slottet i Eutin. Næsten 100 stod i kø ved tilmeldingen for nogle uger siden.

Større aktivitet på hjemmeside og facebook

Nye initiativer på på elektroniske medier skal bidrage til at fremme interessen for sønderjysk historie - med ny hjemmeside og større aktivitet på de sociale medier.Den nye hjemmeside besøger du nu. Også på facebook forøger Historisk samfund for Sønderjylland synligheden ved at oplyse om vores tilbud om udflugter og foredrag.

Foredrag om tyske flygtninge

I forbindelse med Haderslev Kulturfestival er der torsdag den 25. august kl. 19.30 foredrag på det tyske bibliotek på Åstrupvej 9 i Haderslev.Lederen af det tyske mindretals forskningsafdeling, Frank Lubowitz, fortæller om modtagelsen og forplejningen af de mange tusinde tyske flygtninge i Sønderjylland i årene efter Anden Verdenskrig.Der er gratis adgang til foredraget, der holdes på tysk, og der er samtidig mulighed for at købe bogen "Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-48". Den er skrevet af arkivar Leif Hansen Nielsen og udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland. Se mere om bogen ved at klikke på Butik

Pensionisten har travlt som aldrig før

Sønderjysk Månedsskrift byder blandt mange artikler også på en Grænselandskronik. Den skrives fremover af en ny kronikør, nemlig af fhv. lektor ved seminariet i Haderslev Jørn Buch, som i sommerudgaven har haft nok at tage fat i. Grænsekontrollen, dobbeltsprogede byskilte, ”illoyale” sydslesvigere og andre dagsordener i grænselandet skal nok give Jørn Buch stof til sine kronikker.

Efterlyser to årgange af dansksindet avis

Avisen ”Den danske Slesviger” synes stort set umulig at opdrive fra midten af 1862 til midten af 1864, og derfor sidder fhv provst på Ærø, Anders Hauge med et problem. Han vil utrolig gerne høre fra dig, hvis du har en ide om, på hvilke upåagtede steder der måske gemmer sig eksemplarer.Avisen var dansksindet og blev siden 1852 redigeret og udgivet af bogtrækker G.G. Grimm i Sønderborg.

Du møder en frivillig og kan se boghylderne

Dybt inde i Rigsarkivet på Haderslevvej 45 i Aabenraa findes en lille butik, der nok er værd at besøge for dem, der interesserer sig for sønderjysk historie. Butikken ligger i tilknytning i Historisk Samfund for Sønderjyllands kontor, hvor frivillige passer bestillinger og henvendelser fra foreningens medlemmer – og tillige betjener kunderne i den fysiske butik

Kun to områder hvor Sønderborg har noget, andre ikke har

Kommunerne i Danmark gør meget ud af at ”brande” sig på det unikke og enestående. Men de er sjældent særligt gode til at skelne mellem de fine ting, som andre også har, og så det helt enestående. Skåret helt ind til benet så er der faktisk kun to områder, hvor Sønderborg har noget, andre ikke har, mener Peter Dragsbo og Inge Adriansen, begge med en fortid på Sønderborg Slot.

En bred medlemsskare

Historisk Samfund for Sønderjylland blev oprettet i 1922 og kan altså i 2017 fejre 95 års ”fødselsdag”. Fra starten har foreningen haft til formål ”at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie”, hvilket opfyldes via tidsskrift- og bogudgivelser samt foredrags- og udflugtsaktivitet. Foreningen er anno 2016 særdeles livskraftig med over 2000 medlemmer.

På tur med Historisk Samfund for Sønderjylland

Et meget populært medlemstilbud i Historisk Samfund er kulturudflugterne. I 2016 har endagsture til Eutin/Bordesholm i Østholsten og til Ditmarsken såvel som en firedagestur til Sachsen-Anhalt været mere end fuldtegnede – og turene til Ditmarsken og Sachsen-Anhalt var endda repriser på tilsvarende udflugter i 2015. Samlet har 135 været af sted og i fagligt og underholdningsmæssigt gode hænder hos Lars N. Henningsen og Carsten P. Rasmussen.

Den eneste kommune med fire fyrsteslotte

Den eneste kommune med fire fyrsteslotte

Kommunerne i Danmark gør meget ud af at ”brande” sig på det unikke og enestående. Men de er sjældent særligt gode til at skelne mellem de fine ting, som andre også har, og så det helt enestående. Og skåret helt ind til benet, så er der faktisk kun to områder, hvor Sønderborg har noget, andre ikke har, mener Peter Dragsbo og Inge Adriansen, begge med en fortid på Sønderborg Slot.

Kontingent 2017

I næsten 10 år har medlemmerne betalt uændret kontingent for det fulde medlemskab af Historisk Samfund for Sønderjylland, og selvom foreningen kraftigt har mindsket omkostningerne de seneste år, er der brug for en beskeden kontingentstigning næste år.

Anmelder anbefaler sønderjysk llitteraturhistorie

Anmelder anbefaler sønderjysk llitteraturhistorie

Sommertid er læsetid, men hvilke forfattere skal holde os med selskab på stranden, i sommerhuset eller i hængesofaen?Jyllands-Posten har stillet spørgsmålet, og 19 af avisens anmeldere har svaret. En af dem er Lars-Ole Knippel, der anbefaler "Alle de skjalde. Litteratur i Sønderjylland og Sønderjylland i litteraturen". Bogen på 666 sider er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Historie-interesserede får lettere adgang til nyheder

Nye initiativer på på elektroniske medier skal bidrage til at fremme interessen for sønderjysk historie - med ny hjemmeside og større aktivitet på de sociale medier.Den nye hjemmeside besøger du nu. Ogsåpå facebook sker der noget.